Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2023

Arendalsuka arrangeres i år fra 14. til 18. august, og som vanlig vil Datatilsynet være å finne i sørlandsbyen. Her finner du oversikt over arrangementene vi deltar i. Oversikten holdes fortløpende oppdatert.

Dersom du er interessert i personvern, bør du være spesielt oppmerksom på programmet onsdag og torsdag.

Generativ AI: Trussel eller mulighet?

Tid: onsdag 16. august kl. 11-12:30 | Sted: Mediescenen hos Agderposten Arrangør: Medieklyngen/Media City Bergen

Beskrivelse fra arrangør: Desinformasjon og falske nyheter har blitt en utfordring for demokratier og samfunn over hele verden. I dette arrangementet diskuteres både mulighetene og truslene knyttet til bruken av generativ AI i kampen mot desinformasjon og falske nyheter.

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet til Medieklyngen og Media City Bergen (arendalsuka.no).

Nasjonal personvernpolitikk – Hvorfor det og hvordan?

Tid: onsdag 16. august kl. 12-13 | Sted: Eurekabygget, 4. etasje, Newton | Arrangør: Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS)

I dette arrangementet spørres det om hvordan vi kan løfte fram en nasjonal personvernpolitikk og hvordan skape engasjement for en slik personvernpolitikk.

Det blir innlegg og paneldebatt, hvor vi vil få høre flere perspektiver.

Direktør Line Coll deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet til KiNS (arendalsuka.no).

Personvern i oppvekstsektoren

Tid: onsdag 16. august kl. 13.15-14.30 | Sted: Eurekabygget, 4. etasje, Newton | Arrangør: Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS)

Regjeringen og KS har sammen utarbeidet «Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole». Regjeringen har fremmet flere tiltak i denne forbindelse. Arrangementet vil blant annet ta opp temaer som hvordan personvernet i skolen oppleves av elevene, om personvernnorm som virkemiddel og hvor det egentlig ble av personvernkommisjonens tiltak om et test- og kompetansesenter.

Seksjonssjef i Camilla Nervik deltar fra Datatilsynet.

Les mer om det andre arrangementet til KiNS (arendalsuka.no).

Er regelverk for bruk av data i ferd med å kvele digitaliseringen av Norge?

Tid: onsdag 16. august kl. 13.15-14.00 | Sted: Thon hotel Arendal | Arrangør: Tietoevry Industry

Arrangøren tar utgangspunkt i at digitalisering er helt sentralt for gi både samfunnet besparelser, skape nye arbeidsplasser og bedre løsninger. Nødvendig for denne digitaliseringen er bruk av teknologi som baserer seg på datadeling eller bruk av offentlige data.

Arrangøren spør: Er digitaliseringen i ferd med å kveles av myndighetens iver etter å regulere bruk av data om oss?

Avdelingsdirektør Veronica Jarnskjold Buer deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet til Tietoevry (arendalsuka.no).

"En uforglemmelig barndom eller en barndom du helst vil glemme?" - om strømming av barneidrett

Tid: onsdag 16. august kl. 16.30 – 17.30 | Sted: Bankgården, 2. etasje | Arrangør: Datatilsynet

De siste årene har stadig flere arrangementer for barn blitt filmet og lagt ut på internett, og denne utviklingen skjøt fart under koronapandemien. Slik praksis har store fordeler og er til glede for mange. Samtidig har foresatte, trenere og andre ytret bekymringer for at stadig flere idrettsarrangementer for barn filmes eller avbildes og legges ut på internett.

Som voksne har vi et ansvar for å sikre at idretten er en trygg arena hvor barn kan utfolde seg sportslig. Ivaretar vi barns rett til personvern hvis også fritidsaktiviteter filmes og gjøres tilgjengelig for allmennheten?

De som deltar er journalist i VG, Leif Welhaven, leder i NIF digital, Pål Kristen Rønnevik, generalsekretær i Norsk redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samay Gamal og spesialrådgiver i Redd Barna, Sara E Grønvold (ordstyrer). Direktør Line Coll deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet og finn lenke til strømmingen.
Les mer om arrangement på Arendalsuka sine egne nettsider.

Kan vi stole på staten, når den stoler på AI? 

Tid: torsdag 17. august kl. 11 – 11.45 | Sted: Madam Reiersen – terrassen | Arrangør: Arkivverket

Fra arrangør: Hva skjer med tilliten til staten, hvis vi lar kunstig intelligens fatte beslutninger i saksbehandling?

«Kunstig intelligens representerer store muligheter for oss som enkeltmennesker, for næringslivet og for offentlig sektor», heter det i statens digitaliseringsstrategi. Men den peker også på utfordringer: Hvem har ansvaret for konsekvensene av en beslutning som er truffet av kunstig intelligens? 

Direktør Line Coll deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet til Arkivverket (arendalsuka.no).

DNA løser gamle krimsaker – skal politiet få lete i din slekt?

Tid: torsdag 17. august kl. 15.30 – 16.30 | Sted: Vitensenteret | Arrangør: Bioteknologirådet

Fra arrangøren: Politiet leter i dag med mikroskop og DNA-sekvenseringsmaskiner for å finne frem til ukjente gjerningspersoner i flere av landets uløste drapssaker. Nå har politiet prøvd ut nye verktøy som søk i internasjonale slektskapsdatabaser i kombinasjon med slektsforskning.

Bør politiet ta i bruk de nye DNA-metodene når pilotprosjektet er ferdig? Hvilke begrensninger skal det være for politiets bruk? Synes du at politiet skal få lete i din slekt?

Seksjonssjef i Camilla Nervik deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet til Bioteknologirådet (arendalsuka.no).

Har kommunene kontroll på sin digitale infrastruktur?

Tid: torsdag 17. august kl. 16.30 – 17.30 | Sted: Samfunnsteltet | Arrangør: Standard Norge, Tekna

Arrangøren spør: Er norske kommuner i dag tilstrekkelig forberedt på digitale trusler? Hvordan kan kommunene jobbe systematisk med risiko, sikkerhetskultur og kompetanseutvikling og beskytte seg best mulig mot angrep? Det finnes et sett med internasjonale standarder som kan hjelpe både kommunale foretak og leverandører i arbeidet med å styrke den digitale sikkerheten - kan det være en vei å gå?

Avdelingsdirektør Veronica Jarnskjold Buer deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet til Standard Norge og Tekna (arendalsuka.no).

En personvernguide til Arendalsuka 2023

- Et raskt søk i programmet viser ikke overraskende at generativ AI har gjort sin inntogsmarsj, 13 arrangementer tematiserer nå dette. Personvern er også tema i mange arrangementer, og Datatilsynet er intensivt til stede i midten av uka.

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl gir deg som er interessert i personvern en oversikt på Personvernbloggen. 

En personvernguide til Arendalsuka 2023