Erfaringsseminar om bruk av side på Facebook

Sist høst offentliggjorde Datatilsynet sin egen risikovurdering av tilstedeværelse på Facebook. Dette skapte bølger i en lang rekke sektorer og bransjer. Vi inviterte til et seminar der vi samlet trådene og delte erfaringer.

Du finner oppsummering og presentasjoner fra seminaret lenger ned i artikkelen. 

Etter at Datatilsynet offentliggjorde sin risikovurdering av Facebook-side i fjor høst, har den vært gjenstand for mye oppmerksomhet og debatt. I kjølvannet av vurderingen har det ikke minst kommet frem ulike perspektiver, vurderinger og synspunkter fra ulike hold. Vi ønsker nå å samle trådene og dele erfaringer, og inviterer til et miniseminar før sommeren.

 

Vi har derfor invitert en rekke forskjellige aktører som har engasjert seg i debatten til å holde innlegg og sitte i panel. Offentlige og private. Store og små. Kritisk og mindre kritisk til bruk av side på Facebook.

 

Det vil også være åpen mikrofon for å stille spørsmål eller dele refleksjoner.

 

Seminaret er åpent for alle. Arrangementlokalet rommer om lag 100 personer. Det vil også være mulighet for å følge seminaret digitalt.

Tid og sted

Tid: onsdag 22. juni kl. 09.00 – 12.00

Sted: Dronning Eufemias gate 16, Oslo

Påmelding: Det er ingen påmelding, verken for fysisk eller digital deltakelse. For fysisk oppmøte er det førstemann til mølla. 

Strømming: arrangementet vil strømmes via Zoom. Trykk på denne lenken for å delta digitalt. Det blir ikke gjort opptak. 

Program:

 1. Velkommen v/Datatilsynet, Janne Stang Dahl (konstituert direktør)
 2. Innlegg fra virksomheter 
  • Datatilsynet (innledning) v/Tobias Judin og Veronica Jarnskjold Buer
  • Lyngdal kommune v/Ole Åsmund Brattfjord
  • IKT-Norge v/Øyvind Husby og Føyen v/Kjetil Wick Sætre
  • NRK v/Laurie MacGregor
  • Digitaliseringsdirektoratet v/Hans Gunnar Hagelin
  • Frivillighet Norge v/Birgitte Heneide
  • Schjødt, på vegne av Meta v/Øyvind Eidissen
 3. Panelsamtale
  • med Øyvind Husby (IKT-Norge), Anders Einar Broderstad (NIM) og Tore Tennøe (Teknologirådet)
 4. Åpen mikrofon: spørsmål til innleggsholdere og panel
  • Moderator: Torgeir Waterhouse

 

Oppsummering og presentasjoner fra seminaret

Datatilsynets rolle under seminaret var først og fremst å fasilitere en diskusjon, og løfte frem spørsmål og dilemmaer vi selv syntes har vært krevende. Vi forsøkte å få fram mange syn, spørsmål og tanker rundt vurderingene som er gjort så langt. Seminaret startet med erfaringer fra ulike virksomheter, små og store, offentlige og private, såkalt for eller imot. Mange interessante spørsmål og dilemmaer ble reist under erfaringsforedragene, paneldebatten og åpen mikrofon. Det er tydelig at det ikke alltid finnes enkle svar.

Under deler vi presentasjoner fra de ulike virksomhetene som delte sine erfaringer. Presentasjonene er delt i overenstemmelse med virksomhetene. 

Datatilsynet

Datatilsynet trakk frem noen spørsmål og dilemmaer som vi syntes har vært viktige og vanskelige da vi gjorde vår egen vurdering og i den påfølgende debatten. Under seminaret trakk vi blant annet frem utfordringer knyttet til hva som skal omfattes av det felles behandlingsansvaret, vurderinger av kravet om innebygget personvern, fullstendigheten i rettighetene slik de fremkommer i regelverket, samt en rekke etiske dilemmaer.

Datatilsynet hadde ingen visuell presentasjon under seminaret.  

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune besluttet nylig å slette sin Facebook-side, etter å gjort en selvstendig vurdering av personvernkonsekvenser. Mens vurderingen pågikk valgte kommunen blant annet å stenge kommentarfelt på Facebook-siden som et risikoreduserende tiltak (nrk.no).

I sin presentasjon forklarer kommunen hvordan de kom frem til sine konklusjoner om at risikobildet er for høyt og nytteverdien for lav.

IKT Norge | Føyen

IKT-Norge har, sammen med Advokatfirmaet Føyen, tidligere gjort en vurdering av hvorvidt IKT-Norge kan bruke Facebook (ikt-norge.no). De konkluderte med at IKT-Norge ikke har et felles behandlingsansvar med Facebook for behandlingsaktiviteter hvor IKT-Norge verken bestemmer formålet eller midlene med behandlingen av personopplysninger.

I presentasjonen var fokus på de juridiske aspektene ved bruk av side på Facebook, med vekt på deres tolkning av det felles behandlingsansvaret.

NRK

NRK Nyheter annonserte tidligere i vår at de velger å forlate Facebook (kom24.no). De mente blant annet at den offentlige samtalen på Facebook var av begrenset nytte, og stilte spørsmålstegn ved hva kommentarfeltene egentlig tilfører samfunnet av positive verdier. NRKs mål er å nå ulike grupper i samfunnet på egne plattformer, heller enn å overlate publikumsdialogen til amerikanske algoritmer, og de ser at de nå er i stand til det i større grad enn før.

NRK hadde ingen visuell presentasjon under seminaret.

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet, eller Digdir, har gjort sin egen vurdering av bruk av side på Facebook. De konkluderte med at Digdir kan og bør ha en side på Facebook (digdir.no).

Under seminaret forklarte de blant annet sine føringer for bruk av Facebook, begrensinger ved sin bruk av kanalen, det offentliges rolle og potensielle gevinst ved å benytte plattformen, samt sitt arbeid med å vurdere alternative kommunikasjonskanaler.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er samarbeidsforumet for de frivillige organisasjonene i Norge.

Under presentasjonen tok de opp hvilke utfordringer det frivillige i Norge står overfor, og hva de ønsker av norske myndigheter for å lettere kunne forholde seg til regelverket rundt bruk av Facebook og sosiale medier. Videre snakket de blant annet om hvilke alternativer til Facebook de vurderer, og hvilke tiltak de har vurdert for å bedre personvernet ved bruk av Facebook.

Schjødt, på vegne av Meta

Schjødt la vekt på deres vurdering av de rettslige rammene for bruk av Facebook-sider. De mener blant annet at Metas såkalte Sideinnsiktstillegg for behandlingsansvarlig oppfyller kravene til en «ordning» mellom de felles behandlingsansvarlige i henhold til personvernforordningens art. 26, og at alle må gjøre vurderinger av eget behandlingsgrunnlag ved bruk av side på plattformen.

De problematiserte også Datatilsynets roller som behandlingsansvarlig, tilsyn og ombud.