Sikkerhetsmåneden 2020

I oktober 2020 arrangeres nasjonal sikkerhetsmåned for 10 gang i Norge. Målet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å bidra til en sikrere digital hverdag for virksomheter og befolkningen. Datatilsynet deltar i flere arrangementer relatert til informasjonssikkerhet.

Det er NorSIS som har hovedansvar for å koordinere Sikkerhetsmåneden på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. I løpet av oktober arrangeres det derfor en rekke seminarer, og det tilbys også informasjonssikkerhetspakker som virksomheter kan benytte seg av.
Les mer om sikkerhetsmåneden og finn mer informasjon (norsis.no)

Datatilsynets bidrar på flere arrangementer i denne forbindelse:

  • 13. oktober: KINS Nord-Norge konferansen. Vi deltar med to foredrag, «To år med personvernforordning – hva har skolesektoren lært?» og «Hvilken kompetanse trenger vi for å benytte skytjenester».
  • 21. oktober: Nokios. Datatilsynets rolle i veiledningsarbeid innenfor informasjonssikkerhet, om sikkerhetsbrudd og om tilsyn innenfor informasjonssikkerhet.
  • 27. oktober: Visma. Innebygd personvern i praksis.
  • 30. oktober: Sikkerhetssymposiet. Om covid-19 og personvern /personopplysningssikkerhet og om Zuboffs "The Age of Surveillance Capitalism".

I tillegg deltar vi på en rekke interne arrangementer hos ulike virksomheter.

Innebygd personvern

Datatilsynet har i tillegg et spesielt fokus på innebygd personvern. Vi har utlyst en konkurranse om innebygd personvern i praksis også nå i 2020. Vi inviterer alle som har en løsning, applikasjon eller et system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å melde seg på. Det er også en egen kategori for studenter. Påmeldingsfrist er 1. desember 2020.

Målet med konkurransen er å få bedre kunnskap om innebygd personvern, og kunne vise til  flere gode eksempler der teknologiske plattformer har innebygget personvern. 

Les også Veronica Buers innlegg på Personvernbloggen, "Personvern i digital undervisning er absolutt mulig"