Pris for innebygd personvern til NAV

Vinneren av innebygd personvernprisen 2019 er NAV med bidraget "Gjør test til en fest! Løsning for syntetiske testdata". Vinnerne av studentprisen var i år OsloMET og studentene bak bacheloroppgaven "Anonymization as a Service".

- Målet med denne konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk implementering av innebygd personvern og personvern som standardinnstilling, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. - Siden samfunnet vårt blir bare mer og mer digitalt, er det viktig at personvern er bygget inn i alle løsninger, programmer, apper, algoritmer og kunstig intelligens.

Siden vi ikke kunne arrangere en prisutdeling som planlagt, vil distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland gå gjennom og introdusere de ulike bidragene, og kåre vinnerne i en liten filmhilsen. Omtale og presentasjoner av bidragene finner dere videre nedover i denne artikkelen. 

- Norge er et digitalisert samfunn, og da må vi passe ekstra godt på personvernet til borgerne. Her er det mange utfordringer, men også muligheter, der teknologi og personvern går hånd i hånd. Ett av dem er innebygget personvern. Denne konkurransen skaper et viktig fokus på det å få etablert teknologi som fremmer personvern. Et viktig grep for å gjøre dette, er å sørge for at det er mulig å bygge inn personvern i teknologiske løsninger, programmer og apper, sier Helleland. 

Om vinnerbidraget

Arbeid og velferdsdirektoratet (NAV) er altså vinneren med bidraget "Gjør test til en fest! Løsning for syntetiske testdata".

Juryens beskrivelse av bidraget: "NAV har utviklet en metode og løsning for å lage syntetiske testdata ved hjelp av maskinlæring og gjenbruk av eksisterende forretningslogikk. Syntetiske opplysninger trer inn i stedet for reelle opplysninger, og dette gir anonymisering etter at transformering har skjedd. Behovet for syntetiske data og testdata i tilknytning til systemutvikling uavhengig av sektor er stort. Syntetiske data er også viktig og kan benyttes i samfunnsplanlegging, for eksempel for å teste mulige effekter av planlagt politikk eller i forbindelse med kunstig intelligens. Bidraget viser at det er fullt mulig å bruke syntetiske data, til tross for argumentasjoner om at det er for vanskelig, for kostbart og for tidkrevende. Det står på vilje og gammel vane."

Studentprisen til OsloMET

Vinneren av årets studentpris og et stipend på 20 000 kroner er OsloMET. Bidraget er bacheloroppgaven "Anonymization as a Service", skrevet av André Groseth, Sondre Halvorsen, Viktor Vartdal Johansen, Julian Sagen og Jeremiah Augie Salita Uy.

Juryenes begrunnelse: "Prosjektgruppen har utviklet en løsning for å pseudonymisere data for å beskytte individer i datasett mot risiko for re-identifisering. Løsningen bygger på moderne pseudonymiserings-verktøy som nå er gjort tilgjengelig som en brukertilpasset tjeneste. Juryen mener at det er positivt med bidrag som har fokus på pseudonymisering til ulike formål".

Sterk finalist fra TrustCom

Det var mange gode kandidater til prisen. Det andre prosjektet som gikk videre til finalen og ble slått på målstreken, var TrustCom sitt bidrag "Håndtering og oppfølging av varsler".

Juryen skriver at "denne løsningen er interessant, fordi det er en løsning som tilrettelegger for anonym varsling og sikker kommunikasjon med anonyme varslere. Løsningen ivaretar anonymitet, personvern og krav om forsvarlig oppfølging. Det legges opp til at varsleren kan velge å være anonym, samt å begrense mengden personopplysninger. Det er tenkt på hvordan systemet skal ivareta varsleren slik at vedkommende unngår å havne i pressede situasjoner. TrustCom har også brukt Datatilsynets veileder for programvareutvikling med innebygd personvern i arbeidet".

Ny konkurranse i 2020

Vi vet at det er mange innen IKT i hele Norge som følger med på denne konkurransen for å hente tips og ideer og hente inspirasjon fra gode eksempler utført av andre. Vi lanserer derfor med dette en ny konkurranse for innebygd personvern i praksis for 2020, og håper på mange, mange bidrag både fra studenter og virksomheter. 

 

Relatert innhold