Konkurranse - Innebygd personvern i praksis 2020

Datatilsynet inviterer alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis". Vi har også en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr.

Påmeldingsfristen er 1. desember 2020, og vinneren kåres i løpet av våren 2021.

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern. Vi ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern og følger utviklingskriteriene i vår veiledning om programvareutvikling med innebygd personvern. Bidraget må selvsagt også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet.

Det er nå fjerde gang Datatilsynet arrangerer en slik konkurranse. Den er inspirert av en tilsvarende konkurranse som gjennomføres av datatilsynsmyndighetene i Katalonia (Spania). 

Det beste bidraget får en utmerkelse og heder og ære, i tillegg til å kunne vise til godt personvern.

Forrige gang var det NAV som vant hovedprisen, mens studentprisen gikk til fem studenter ved Oslo Met.

Hva slags bidrag ønsker vi?

Vi ønsker bidrag med funksjoner som ivaretar personvern. Det kan være løsninger, applikasjoner eller system som gjør det enkelt for brukerne å ivareta eget personvern. For eksempel kan bidraget ha funksjoner som gjør at retten til innsyn, informasjon og retting ivaretas eller at personopplysninger slettes når de ikke lenger trengs.

Det kan også være funksjoner som ivaretar krav til samtykke eller som er gode eksempler på dataminimering

Hvem kan delta i konkurransen?

Alle virksomheter, utviklere eller forskere som alene eller i fellesskap har utviklet en applikasjon eller teknologisk løsning som er et godt eksempel på praktisk bruk av innebygd personvern kan delta. Vi har en egen kategori for studenter. 

Konkurranseregler, påmelding og jury

Bidragene vurderes ut fra konkurranseregler og kriterier av en jury.
Juryen består av Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse, Martha Eike, samt Kristine Stenbro og Veronica Jarnskjold Buer fra Datatilsynet. 

Les mer detaljerte konkurranseregler og en presentasjon av juryen, og meld deg på!

Premiering

De beste bidragene får en utmerkelse og et diplom. Vi har dessuten en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr. Premien kan være skattepliktig. 

Vinnerne kåres under et eget arrangement i løpet av våren 2021.

Hvorfor meldte de seg på konkurransen?

Hva motiverte bedriftene og studentene til å melde seg på en konkurranse med fokus på innebygget personvern? Og hva har prisen betydd for dem? Vinnerne har sendt inn noen korte videosnutter for å oppfordre andre til å delta i konkurransen. Hør hva de har å si nederst i artiklene som det er lenket til under:

Derfor meldte NAV og studentene fra OsloMET seg på konkurransen

Derfor meldte Microdata.no og studentene fra UiO/Senter for rettsinformatikk seg på konkurransen

Programvareutvikling med innebygd personvern

Hvordan utvikle programvare med innebygd personvern? Vi har i samarbeid med sikkerhetseksperter og programutviklere i både privat og offentlig sektor, utviklet veiledning om temaet. Dette kan forhåpentligvis hjelpe norske virksomheter å forstå og etterleve kravet om innebygd personvern i personvernreglene.

Programvareutvikling med innebygd personvern