Microdata.no vant pris

Vinneren av Datatilsynets pris "Innebygd personvern i praksis 2018" ble Microdata.no – en tjeneste som fjerner personvernrisikoen ved forskning på mikrodata, samtidig som forskerne får raskere og langt rimeligere tilgang til dataene.

Det ble også delt ut en studentpris til fem studenter fra Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Microdata.no er utviklet av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Statistisk sentralbyrå (SSB), og er så langt juryen forstår unik i verdenssammenheng. 

– Det er ingen tvil om at bidraget har stor betydning og et bredt nedslagsfelt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. – Microdata.no har potensiale til å utvides til å omfatte nye områder. Ved innsamling av stadig mer data i vår digitale hverdag, øker interessen for å forske på disse dataene våre for å se sammenhenger eller lage sammenhenger mellom data som vi legger igjen etter oss overalt. Det gjør det stadig mer viktig med denne typen teknologi, sier han.

(På bildet ser vi fra venstre Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet, Svein Johansen fra SSB, og Atle Alvheim og Ørnulf Risnes fra NSD.)

Om vinneren

I microdata.no er de personvernfremmende tiltakene bygd inn i teknologien. Forskere og mastergrad-/doktorgradsstudenter ved godkjente forskningsinstitusjoner har tilgang til systemet. Etter at institusjonen og den enkelte brukeren har e-signert en avtale om rett bruk, kan de logge seg på gjennom ID-porten.

Systemet er metadatadrevet, så forskerne ser ikke dataene eller personopplysningene – bare beskrivelsen av dem. Med denne informasjonen kan de likevel sette opp populasjoner og variabler til arbeidsfiler og analysere dem. Analysene foregår i sanntid på data som er avidentifisert, men ikke manipulert.

Analyse- og datamiljøet ligger på servere hos Statistisk sentralbyrå (SSB), og ingen brukere kan se personopplysningene. Miljøet er profesjonelt beskyttet mot ødeleggelse og innbrudd. Analyseresultatene blir anonymisert av kontroller som er bygd inn i systemet. Det er ikke mulig å avgrense populasjoner med mindre enn 1000 forekomster, små tabellceller blir manipulert og ekstremverdier blir avrundet til gjennomsnitt. Microdata.no har sitt eget, innebygde analyseverktøy som er utviklet slik at det ikke skal være mulig å omgå anonymiseringen.

Studentpris

Det ble også delt ut en studentpris til fem bachelorstudenter fra Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo: Elena Kurnosova, Julija Tkaca, Pernille Nielsen, Camilla Lodberg og Fariha Azhar.

Studentene hadde tatt utgangspunkt i vinnerbidraget for 2017, Kjernejournal, og uttalelser juryen ga om forbedringer. De kom så med gode, konkrete og beskrivende forslag til hvordan forbedringene kan implementeres i Kjernejournal. De har også laget en systemrutine for gjennomføring av personvernforordningen artikkel 14 om informasjon til den registrerte i tilknytning Kjernejournal.

– Deres løsning vil kunne bidra til å gjøre det enklere for enkeltpersoner å bruke sine rettigheter og den styrker kontrollen over egne opplysninger i Kjernejournal, understreker Thon som sammen med juryen håper studentene tar dette arbeidet videre i en masteroppgave.

Flere sterke kandidater

Det var mange gode kandidater til prisen, og vi vil særlig trekke frem prosjektet som kom på andreplass: No Isolation har utviklet kommunikasjonsroboten AV1, der innebygd personvern legger grunnlaget for løsningen og designet. Den er laget for barn og unge med langtidssykdom, og finnes nå i mer enn 800 klasserom rundt om i Europa.

Juryen berømmer No Isolation for alle tiltakene de har iverksatt for å styrke personvernet selv om det klart går på bekostning av ytterlig utnyttelse av funksjonalitet. Det er for eksempel ingen data som lagres - det vises kun en livestrøm fra undervisningen. Juryen mener at det er bra at No Isolation som leverandør tar stort ansvar for en god løsning selv om ansvaret juridisk sett hører hjemme hos de behandlingsansvarlige, som i mange tilfeller vil være kommunene.