Hvordan ber jeg Google om sletting?

Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å be Google eller andre søkemotorer om å få fjernet visse søketreff som dukker opp ved søk på ditt navn.

EU-domstolen avgjorde i mai 2014 at enkeltpersoner kan be om å slettes fra søkemotorenes indekser. Enkeltpersoner får denne retten til å bli glemt dersom de opplever at den informasjonen søkemotoren leter opp om dem er belastende. Det kan være snakk om informasjon som er misvisende eller irrelevant. Dersom det som står også er feilaktig, skal det være enda lettere å få saken slettet.

Hva gjør jeg om jeg vil avindekseres?

Dersom du ikke vil at søk på navnet ditt skal lede til en bestemt sak, kan du søke Google om avindeksering på Googles eget nettskjema.

Datatilsynet er klageinstans for selskapets avgjørelser. Dersom du ikke får medhold, har du mulighet til å klage til oss. Husk å oppgi din adresse og telefonnummer. 

Googles kriterier for å innvilge sletting

  1. Dersom saken har allmenn interesse eller du er en offentlig person, må du tåle mer omtale.
  2. Om det som beskrives er et kriminelt forhold, må du tåle mer omtale.
  3. Dersom omtalen som kommer frem om deg er uriktig, skal det styrke din rett til å få navnet ditt avindeksert.
  4. Dersom saken er gammel, skal det styrke din rett til å få saken slettet.

Det er viktig å huske at man har rett til at det sørges for at søk på eget navn ikke gir treff. Man har ikke rett til å få hele saken slettet. Ved bruk av andre søkeord enn ditt navn, kan man derfor finne tilbake til nettsiden, for eksempel en nettsak i en avis, hvor navnet ditt er nevnt.

Gjelder også .com-domener

Det var lenge tvil om hvordan premissene i dommen skulle nedfelles i praksis. Gjaldt dommen bare for europeiske domener som .no, eller også for amerikanske? Søketreff skal imidlertid også fjernes fra internasjonale domener (.com). Det var rådet fra en europeisk arbeidsgruppe da de uttalte seg høsten 2014. Mer om avgjørelsen på personvernbloggen.no

Prøv den som publiserer først

Før du går til Google, kan du forsøke å få nettstedet som publiserte informasjon om deg til å slette det som står om deg. Dersom du lykkes, kan det likevel ta litt tid fra informasjonen blir fjernet fra nettstedet til søkemotoren har registrert dette, slik at siden fjernes fra trefflisten.

Hvordan få Google til å oppdatere indeksen raskere etter at informasjon er slettet

Det er mulig å påskynde prosessen, altså få Google eller en annen søkemotor til å reindeksere raskere. Google har selv tips til hvordan få Google til reindeksere raskere

Gjelder alle søkemotorer

Du kan også søke om å få navnet ditt fjernet fra andre søkemotorer. Her kan du søke Bing om sletting

Hvor mange blir slettet?

Google etterkommer ønsket om fjerning i omtrent 40 prosent av tilfellene. Tallet er omtrent det samme for Norge som det er for resten av Europa.