Innebygd personvern og personvern som standard

Sertifiseringsmuligheter

Sertifisering kan brukes som et element for å påvise etterlevelse av kravet om innebygd personvern. I tillegg kan dokumentering av god innebygd personvernpraksis være fordelaktig i andre sertifiseringsprosesser.

Sertifiserte prosesser blir hensyntatt når tilsynsmyndigheter vurderer etterlevelse av personvernforordningen, særlig når det gjelder innebygd personvern.

Ved sertifisering av innebygd personvern er det særlig elementer i design-prosessen som skal tas hensyn til. Dette kan omfatte prosesser ved valg av behandlingsmidler, tekniske og organisatoriske tiltak for å implementere personvernprinsippene samt forvaltningen av tiltakene, prosess for kontinuerlig vurdering av etterlevelse av kriteriene for innebygd personvern mm.

Mer informasjon om sertifiseringsmekanismene kommer fortløpende.