Innebygd personvern og personvern som standard

Håndhevelse

Datatilsynet kan føre tilsyn med etterlevelse av kravene om innebygd personvern. 

Datatilsynet kan føre tilsyn med etterlevelse av kravene om innebygd personvern i tråd med kravene som er oppstilt i artikkel 58 (lovdata.no), hvor korrigerende tiltak i henhold til artikkel 58 annet ledd kan være utstedelser av overtredelsesgebyr eller pålegg om å innrette seg etter lovens krav. Ved ileggelse av overtredelsesgebyr, er vurderingen av brudd på innebygd personvern et spesielt viktig moment som skal vektlegges ved utmåling av gebyrets størrelse.