Phishing - hvordan beskytte virksomheten

Phishing - hvordan beskytte virksomheten

Phishing (nettfiske) er en av de mest effektive måtene å angripe virksomheter på. I slike angrep utnytter ondsinnede aktører menneskelige sårbarheter for å oppnå målene sine. Denne veiledningen handler om hva phishing er og hvordan man best kan beskytte virksomheten mot slike angrep.

Innledning

Den siste tiden har vi sett en økning i phishing-relaterte meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten (avviksmeldinger), særlig i forbindelse med koronapandemien. Den unormale hverdagen som pandemien førte med seg har gjort virksomheter og deres ansatte mer sårbare for cyberangrep.

Virksomheter som blir offer for et vellykket phishing-angrep må handle raskt, slik at de kan redusere risikoen for etterfølgende angrep og for at flere personopplysninger kompromitteres. Målet med denne veilederen er å gi råd om strakstiltak som bør iverksettes når virksomheten oppdager at de er angrepet. I tillegg foreslår vi konkrete tiltak for å beskytte seg mot phishing.