Dersom du representerer en behandlingsansvarlig virksomhet der det har skjedd et avvik (brudd på personopplysningssikkerheten), må du rapportere det til Datatilsynet så snart som mulig. Her finner du informasjon om når og hvordan du går frem.

Engelsk veiledning

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål (Artikkel 29-gruppen) har skrevet en veiledning om avvikshåndtering, Personal Data Breach Notification. Den gir flere eksempler på brudd på personopplysningssikkerheten og hvordan man skal forholde seg til det.