Dersom du representerer en behandlingsansvarlig virksomhet der det har skjedd et avvik (brudd på personopplysningssikkerheten), må du rapportere det til Datatilsynet så snart som mulig. Her finner du informasjon om når og hvordan du går frem.

Engelsk veiledning

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål (Artikkel 29-gruppen) har skrevet en veiledning om avvikshåndtering, Personal Data Breach Notification. Den gir flere eksempler på brudd på personopplysningssikkerheten og hvordan man skal forholde seg til det.

Phishing - hvordan beskytte virksomheten?

Phishing (nettfiske) er en av de mest effektive måtene å angripe virksomheter på. I slike angrep utnytter ondsinnede aktører menneskelige sårbarheter for å oppnå målene sine. Vi har laget veiledning om hva phishing er og hvordan man best kan beskytte virksomheten mot slike angrep.

Phishing - hvordan beskytte virksomheten?