Dersom du representerer en behandlingsansvarlig virksomhet skal du rapportere inn avvik så snart som mulig etter at avviket er oppdaget. På denne siden finner du informasjon om når og hvordan du går frem for å melde avvik.

Engelsk veiledning

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål (Artikkel 29-gruppen) har skrevet en veiledning om avvikshåndtering, Personal Data Breach Notification. Den gir flere eksempler på brudd på personopplysningssikkerheten og hvordan man skal forholde seg til det.