Grunnleggende personvernprinsipper

Riktighet

Personopplysninger som behandles skal være korrekte. Opplysningene skal også oppdateres hvis det er nødvendig. 

Dette betyr at behandlingsansvarlig må sørge for å straks slette eller rette personopplysninger som er uriktige med hensyn til de formål de behandles for.

Eksempler på tiltak

  • Tiltak for å sørge for at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. For eksempel kan løsningen regelmessig varsle brukere om at de må kontrollere sine personopplysninger. Mange banker gjør dette ved innlogging til for eksempel nettbank.
  • Tiltak for å sikre at personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, straks slettes eller korrigeres.
  • Dersom back-up brukes for gjenoppretting av data må også disse gjennomgås med hensyn til nødvendig korrigering.