Nettbutikker og nettjenester kan ikke sitte på fødselsnummer

Datatilsynet pålegger Skattelisten.info å slette fødselsnumrene som tjenesten har samlet inn. Den mye omtalte tjenesten har lagret fødselsnummer i strid med loven.

Fødselsnummer samles inn av mange nettbutikker og nettjenester i forbindelse med kjøp på faktura eller avbetaling. Dette er lov dersom fødselsnummeret skal brukes for å utføre en kredittvurdering av kunden. Dette er regulert i personopplysningsloven § 12.

Dersom en nettbutikk eller nettjeneste skal kredittvurdere kunder ved hjelp av fødselsnummer, må fødselsnummeret slettes når kredittvurderingen er utført.

Nettbutikker har normalt ikke lov til å behandle fødselsnummer av andre årsaker enn for å gjøre kredittvurdering. Når vurderingen er gjort, skal fødselsnummeret slettes (personopplysningsloven § 28).

Skattelisten pålegges å slette fødselsnumre

Datatilsynet har mottatt en henvendelse om hvordan Skattelisten.info behandler fødselsnummer.

Skattelisten.info har lagret fødselsnumre etter kredittvurdering. Tjenesten har begrunnet dette med at den bruker fødselsnummer også til andre formål enn kredittvurdering. Datatilsynet har kommet frem til at disse formålene ikke oppfyller lovens vilkår for bruk av fødselsnummer. Derfor har Skattelisten.info nå blitt pålagt å slette alle fødselsnumre den har lagret og fra nå av slette fødselsnumre fortløpende etter kredittvurdering.

Skattelisten.info er for tiden utilgjengelig, men etter hva Datatilsynet erfarer er dette midlertidig, og derfor har tilsynet valgt å fatte vedtak i saken. Dersom tjenesten ikke etterkommer pålegget etter fristen Datatilsynet har satt, kan tilsynet ilegge tvangsmulkt.

Hva om kravet går til inkasso?

Noen nettbutikker og nettjenester ønsker å beholde alle kunders fødselsnumre i tilfelle et kredittkjøp ikke betales og går til inkasso. Dette gjelder som regel et mindretall av kjøpene. Hvis en sak går til inkasso, kan inkassoselskapet ha behov for å kredittvurdere kunden på nytt, og da er det nyttig for inkassoselskapet å få kundens fødselsnummer for oppslag i kredittvurderingsbasen.

Man kan ikke bruke dette som begrunnelse for å lagre fødselsnummer for alle kundene. Dersom et inkassoselskap på et senere tidspunkt trenger å foreta en kredittvurdering, kan oppslag i kredittvurderingsbasen også gjøres ved hjelp av andre søkeparametere, som navn, adresse og fødselsdato. Dette er personopplysninger som nettbutikken eller nettjenesten kan få tilgang til når de kredittvurderer kunden ved selve kjøpet, og som de kan lagre i kunderegisteret sitt.

Les mer om bruk av fødselsnummer