Hva er en god sandkassesøknad?

Vil du og ditt prosjekt søke om å bli tatt opp i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for personvernvennlig innovasjon og digitalisering? Med lærdom fra tidligere opptaksrunder kan vi by på nyttige tips til utformingen av en god søknad. 

Spesielt for nye søkere anbefales det å lese nøye gjennom artikkelen "Hvordan søke om å delta i sandkassen?". Der finner dere informasjon om de formelle kriterier og en rekke spørsmål/svar fra tidligere. Det anbefales også å ta en kikk både på beskrivelser av pågående prosjekter og de ferdige prosjektrapportene.

Har du allerede en god søknad?

Det er også viktig å understreke at mange av de tidligere prosjektsøknadene som ikke har vært antatt så langt, likevel har vært særdeles gode, seriøse og utmerkede kandidater til sandkasseprosjekter!

Det er viktig at man ikke anser ikke-opptak som «avslag» i den forstand at vi nødvendigvis mener søknaden inneholder feil eller er dårlig. Det kan vel så gjerne skyldes vurderinger og balansering fra vår side på den totale søknadsmengden i hver runde. Sammensetning av type virksomheter i en og samme runde (offentlig/privat/stor/liten/oppstart) og typer tema kan være svært utslagsgivende for hvilke prosjekter vi velger i hver enkelt runde.

Så er du en tidligere søker, sitter du kanskje allerede på en god søknad.

Tips for en god søknad

Uansett - vi har noen innspill til hva som kjennetegner en god søknad til Datatilsynets regulatoriske sandkasse:

  1. Generelle forhold knyttet til rettslig grunnlag og lovlighet bør i utgangspunktet – spesielt for etablerte aktører – i stor grad være avklart. Benytt gjerne jurister med personvernkompetanse. I den grad slike forutgående avklaringer identifiserer spesifikke problemstillinger som fremstår som uklare i eksisterende lovverk eller hjemler, vil en presisering av disse uklarheter kunne være interessante å belyse i et prosjekt, såfremt det har generell betydning også for andre aktører. Vi vil for sikkerhets skyld understreke at behandlingsgrunnlag og tilstøtende problematikk som datatilgang og datadeling ER relevante tema for sandkassen, spesielt i konteksten beskrevet over.
  2. En gjennomgang av eksisterende prosjekter fra tidligere runder (publisert på våre nettsider) vil indikere hvilke temaer som er tatt opp i tidligere prosjekter. Er det tema eller vinklinger som ikke er tatt opp, eller forhold ved tidligere temaer som kan belyses på nye måter?
  3. Bruk intervjuet godt til å spisse søknaden. Vi gjennomfører intervju med alle som sender inn søknad, og dette møtet gir stort spillerom for å avklare og spisse del 2 av søknaden (som du får i intervjuet). Bruk dette intervjuet til å stille konkrete spørsmål, utfordre oss på hva som «treffer» for begge parter og legg vekt å justere del 2 av søknad basert på dette møtet. Søknad del 2 er viktig.

Oppsummering: ha en klar og tydelig idé om ett hovedtema, som kan ha overføringsverdi til andre prosjekter, eventuelt sammen med noen utvalgte tilleggstemaer.

Lykke til med søknad, enten det er første gang eller basert på tidligere søknadsrunde!

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.