Secure Practice – sluttrapport

Veien videre

I sandkassa har Secure Practice fått utforsket spørsmål de har hatt i en produktutviklingsprosess, hvor innebygd personvern er avgjørende. Ved å ta initiativ til dette prosjektet, og være i forkant, kan resultatene brukes av Secure Practice til å sikre at den nye tjenesten de lanserer gir godt personvern fra starten. 

Denne sluttrapporten er viktig for å belyse forbudet mot overvåking i e-postforskriften. Datatilsynet vil dele erfaringer fra prosjektet med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som er ansvarlig for forskriften, og for å gi departementet en mulighet til å klargjøre reglene.

Datatilsynet arbeider også med å oppdatere informasjonen om personvern i arbeidslivet på nettsidene. Mer enn hver fjerde henvendelse til Datatilsynets veiledningstjeneste og et stort antall klager gjelder dette temaet. Bare i 2021 kom det 1677 spørsmål om personvern i arbeidslivet, så dette er et viktig tema å spre kunnskap om.