#5 Pølser og personvernpolitikk: med personvern i skolesekken

Personvern bør være digitaliserings-ABC. Men hvem styrer egentlig den digitale utviklingen i norsk skole – er det politikerne, staten, kommunen, eller kanskje de store teknologiselskapene? Intet mindre enn vår viktigste ressurs – våre barn – står på spill i en episode som diskuterer skole og personvernpolitikk.

Personvernkommisjonen leverte sin rapport høsten 2022. De anbefalte å få på plass en nasjonal personvernpolitikk på tvers av sektorer, inkludert skolen.

Kommisjonen konkluderer med at teknologiopptaket i norske skoler går raskt og at det er betydelige forskjeller mellom kommuner og de enkelte skoler og barnehager når det gjelder bruk av digitale verktøy og ivaretakelse av personvern.

Når vi snakker personvernpolitikk, er nettopp skolen en veldig fin illustrasjon på hva som står på spill. På den ene siden gir teknologien fantastiske muligheter til en kreativ og persontilpasset skolehverdag. På den andre ser vi at utdanningssektoren har store problemer med å sikre at apper og programmer ivaretar informasjonssikkerheten og personvernet til elevene. Og det er ikke alltid at pedagogikken henger med på teknologien, eller var det omvendt?

En forelders møte med iPad-skolen

Som far til to døtre på barneskolen har Christer Aas sett, opplevd og selv løftet frem problemstillinger knyttet til digitalisering av skolen. Christer, som selv jobber innen IT, er opptatt av gode digitale løsninger men mener at skolen i dag bærer preg av det motsatte.Christer Aas profilbilde.jpg

- Vi har vel hatt iPad i skolen de siste 5-6 årene, tenker jeg. Så jeg har mange erfaringer med blant annet personvern, brukeropplevelse og hvordan utstyr og programmer fungerer som læringsverktøy, sier Christer i podkasten.

Han mener at med litt etisk hacking så kan man ganske lett komme seg inn i småskolens systemer på grunn av dårlig informasjonssikkerhet og passordhygiene. Christer trekker også frem skolens bruk av gratisapper og deres møte med de store teknologiselskapene er noe naivt.

- Når jeg tenker på hvordan økosystemet av apper og tjenester er i dag, så mener jeg at norsk skole burde unngå å bruke gratis tjenester, fortsetter IT-pappaen.

- Pulverisert ansvar

Dette er imidlertid ikke de eneste utfordringene som norsk skole står overfor. Vi inviterte teknologidirektør i Bouvet, Simen Sommerfeldt, og spurte om hva han tenker er hovedutfordringene for norsk skole når det kommer til personvern. De har gjort undersøkelser på nettopp dette.Simen 2020 v2.jpg

- Det vi fant er ganske nedslående. Foreldrene til de ca. 600 000 av våre mest sårbare innbyggere opplever at deres personvern blir dårlig varetatt, fordi ansvaret er veldig pulverisert mellom kommuner, rektorer og lærere, forteller Simen.

Man finner de samme utfordringene i Utsira kommune med sine 200 innbyggere som i Oslo. Simen mener at det ikke nødvendigvis er noe galt med den norske kommunal- eller forvaltningsmodellen, men at utfordringer må kompenseres for. Det er ikke jobben til lærere eller foreldre å være personverneksperter, og de skal heller ikke føle på dårlig samvittighet.

- For å få til en positiv endring på dette området må politikere og ledere kvitte seg med berøringsangsten de har for digitalisering og personvern, sier teknologidirektøren i podkasten.

Politiske tiltak på vei

- Dette er et område hvor vi fortsatt har en vei å gå. Vi nok innse at den helhetlige planen i ganske lang tid har manglet litt, sier Sindre Lysø. Han er statssekretær i kunnskapsdepartementet.

20221031_KD_Portrett_001_Sindre_Lysø_kvadr.jpg

Det skjer imidlertid mye spennende med tanke på digitaliseringen av skolen. En ekspertgruppe jobber med hvordan læringsanalyse (regjeringen.no) kan gjøre undervisningen bedre. En ny utdanningslov (udir.no) er på trappene og Kunnskapsminister Tonje Brenna og KS er i gang med å lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur for skoler og barnehager (regjeringen.no). Er det dette vi trenger for å få til godt personvern i skolesektoren?

- Nå har vi jo en personvernkommisjon, som har gitt regjeringen en del råd om hvordan man kan styrke arbeidet med personvern. Regjeringen er opptatt av å se hele teknologifeltet under ett, fordi det er så mange nye ting som kommer. Sist nå har vi blitt introdusert for kunstig intelligens, forteller statssekretæren, og trekker blant annet frem ChaptGPT i samtalen.

- Overordnet politikk til stor hjelp

20220805_datatilsynet_line_coll_021-kvadr.jpg

I Datatilsynets høringssvar til Personvernkommisjonens rapport har vi spesielt trukket frem personvern i skole og barnehager som et område hvor vi mener det er særlig viktig med snarlig oppfølging og handling. 

- Vi er veldig positive til alt det som skjer på dette feltet nå, sier Datatilsynets direktør Line Coll. Hun gjester episodens siste bolk sammen med sjef for offentlig seksjon i Datatilsynet, Camilla Nervik.

Datatilsynet støtter kommisjonens anbefaling om sterkere nasjonale føringer for sektoren, og mener at etablering av en nasjonal personvernpolitikk fremstår som nødvendig og hensiktsmessig. Tiltak som å etablere og vedlikeholde en nasjonal felles tjenestekatalog, opprette et nasjonalt kompetansemiljø og få på plass tilpassede rutiner og veiledning fra kommunene til skoleledelse og lærere kan gi stor effekt i sektoren.datatilsynet_camilla_181122121741-2-kvadr.jpg

- Både for kommunepolitikere og i forvaltningen generelt, vil det å kunne lene seg på en mer formell politikk vært til stor hjelp, sier Coll.

Om serien

Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto van Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. I en ny podkastserie fra Datatilsynet tar vi likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern.

Anledningen? En personvernkommisjon har kartlagt personvernets stilling i Norge. I sin rapport trekker de frem den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og kommisjonen etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.20211025_Datatilsynet_Kari_004-kvadr.jpg

Datatilsynet tar ballen videre fra personvernkommisjonen og utfordrer politikere og beslutningstakere i det ganske land: hvordan kan vi oversette personvern til konkret politikk? Hvordan bør en nasjonal personvernpolitikk se ut? Hvem skal egentlig ha ansvaret?

Kari Laumann er programleder for serien.

Last ned

Hør episoden på Acast.com. Du kan også høre den på apper slik som for eksempel Acast-appen, Spotify, iTunes, Google podcast og i Castbox.