#2 Pølser og personvernpolitikk: Fremtidens forvaltning

Episoden handler om en sektor som angår oss alle: Vet politikerne våre hvilke utfordringer bruk av data og deling av data på tvers i offentlig sektor har? Og har Stortinget egentlig kontroll på digitaliseringen av forvaltningen?

Personvernkommisjonen pekte i høst på mange spørsmål knyttet til personvern i den digitale forvaltingen. Storstilt datainnsamling, deling av data på tvers av etater, utvikling av kunstig intelligens, profilering av innbyggere og bruk av tjenester fra de store teknologiselskapene er bare noen av utfordringene og dilemmaene digitaliseringen av sektoren medfører.

Kan en nasjonal personvernpolitikk, slik kommisjonen foreslår, være løsningen vi trenger for å møte disse utfordringene?

Statistikk om handlevaner og kobling av helseregistre

Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker å analysere data om hva du og jeg handler på matbutikken, til sterke reaksjoner hos mange. Direktoratet for e-helse har ønsket å samle opplysninger om oss fra mange ulike registre i den såkalte «Helseanalyseplattformen», men uten offentlig debatt. Data om oss kan hjelpe offentlig forvaltning å få ny kunnskap, og lage mer effektive og tilpassede tjenester. Spørsmålet er om når gode intensjoner går over grensen for hva folk er villig til å akseptere.

- Vi har fått uvanlig mange reaksjoner til oss i Datatilsynet fra helt vanlige mennesker der ute som reagerer på SSB sine planer. Å kunne gå ned i detaljene i hvordan du lever hverdagen din, og se hva du handler, det er det mange som opplever som ubehagelig. For meg er ikke reaksjonene vanskelig å forstå, sier juridisk fagdirektør i Datatilsynet, Susanne Lie, i podkasten.

Susanne1-kvadr.jpg

I Norge har vi store mengder offentlige registre, og med hjelp av borgernes fødselsnumre kan disse registrene kan kobles sammen. Det gir nærmest uendelige muligheter til å koble informasjon om innbyggerne på tvers. Ofte skjer dette uten noe særlig debatt, mener Lie.

- I mangelen på offentlig debatt blir det vanskelig for folk flest å følge med på hva som egentlig skjer. Til syvende og sist er dette spørsmål om hva det offentlige i Norge skal vite om deg som innbygger. Dette er et verdivalg som våre folkevalgte må ta, fortsetter hun.

- Balanserer på en knivsegg

Norge har en Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Der står det at «Økt digitalisering skal ivareta innbyggernes rettssikkerhet og personvern, og sikre at offentlig sektor fortsatt har høy tillit.» Men hvordan får offentlig sektor til det i praksis? Og er det egentlig noen som tenker på det samlede overvåkingstrykket i samfunnet – på tvers av etater og sektorer?

– Vi nyter høy tillit i Norge. Folk har tillit til at behandling av personopplysninger gjøres riktig og at tjenester baseres på deres behov. Men så ser vi at nye teknologier kan balansere på en knivsegg. Går vi for langt, kan det ha en nedkjølende effekt. Og det er vanskelig å vite når det inntreffer og for hvilke grupper, sier Haakon Hertzberg i podkasten.

Han er avdelingsdirektør i Nav og satt som medlem av Personvernkommisjonen som leverte sin innstilling sist høst.

HaakonH_kvadr.jpg

- Under en litt høyere himmel handler dette om hvilket samfunn vi vil ha, fortsetter han.  

Det store spørsmålet er behovet for en politikk som sørger for å bygge diskusjoner om personvern inn i lovprosesser. Ifølge Hertzberg må vi sørge for en tilnærming til personvern som ikke har en «enten eller-tankegang», men som tar innover seg at personvern er et ideal som vanskelig kan realiseres fullt ut, men som må balanseres mot andre hensyn.

- Så langt opplever jeg litt at alle politikere er for personvern, men at ingen går helt ut på stupebrettet og spissformulerer noe.

Om serien

Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto van Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. I en ny podkastserie fra Datatilsynet tar vi likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern.

Anledningen? En personvernkommisjon har kartlagt personvernets stilling i Norge. I sin rapport trekker de frem den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og kommisjonen etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.

20211025_Datatilsynet_Kari_004-kvadr.jpg

Datatilsynet tar ballen videre fra personvernkommisjonen og utfordrer politikere og beslutningstakere i det ganske land: hvordan kan vi oversette personvern til konkret politikk? Hvordan bør en nasjonal personvernpolitikk se ut? Hvem skal egentlig ha ansvaret?

Kari Laumann er programleder for serien.

Last ned

Hør episoden på Acast.com. Du kan også høre den på apper slik som for eksempel Acast-appen, Spotify, iTunes, Google podcast og i Castbox.