Høringssvar om læringsanalyse

Vi har gitt innspill til utredning om bruk av læringsanalyse i grunnopplæring og høyere utdanning. Vi understreker at bruk av digitale læremidler må begrunnes med læringsmessig og pedagogisk formål.

Kunnskapsdepartementet sendte NOU-rapporten "Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring" på høring i sommer og med frist for innspill denne høsten. Ekspertgruppen som står bak rapporten har blant annet vurdert pedagogiske og etiske spørsmål ved bruk av digital læringsanalyse, samt juridiske spørsmål og personvernhensyn.

I høringssvaret vårt anerkjenner vi at læringsanalyse er en del av den teknologiske utviklingen, og kan by på mange muligheter for utdanningssektoren. Vi understreker imidlertid viktigheten av å ikke ta i bruk digitale læremidler i et omfang som ikke kan begrunnes med en læringsmessig merverdi. Systematisk bruk av elevers og studenters aktivitetsdata er inngripende, og bør ikke alene begrunnes med effektivitets- og administrasjonshensyn.

Last ned

Gå til høringen, som inkluderer høringsbrev, høringsinstanser og høringssvar (regjeringen.no).