Høringssvar i lov om antidoping

Vi har gitt høringssvar om forslag til lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål. Lovforslaget vil erstatte dagens overgangsbestemmelser og konsesjoner fra Datatilsynet.

Formålet med lovforslaget er å gi bestemte aktører et klart og tilstrekkelig rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger i tråd med personvernforordningen.

Uklart omfang

- Vi stiller oss positive til å regulere antidopingarbeidet, men mener at omfanget av antidopingarbeidet som lovforslaget legger opp til fremstår som uklart. Det er ikke skilt tydelig nok mellom antidopingarbeid i og utenfor konkurranseidretten, og det er også uklart hvilke aktører som skal kunne foreta antidopingarbeid, sier juridisk rådgiver Kristian Bygnes.

Datatilsynet mener videre at det ikke er skilt tydelig nok mellom antidopingarbeid i og utenfor konkurranseidretten, og det er uklart hvilke aktører som skal kunne foreta antidopingarbeid. 

- Den foreslåtte loven åpner for inngrep i personvernet som er uforholdsmessig, sier Bygnes. 

Utkastet drøfter heller ikke overføringer til tredjeland utenfor EØS, eksempelvis når utøverinformasjon blir sendt til arrangører utenfor EØS.

Les høringsbrevet fra Kultur- og likestillingsdepartementet: Høring av ny lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål og ved arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser (regjeringen.no).

Last ned