Gebyr til Arbeidstilsynet

Datatilsynet har gitt Arbeidstilsynet et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for å ha kredittvurdert en person uten hjemmel. Virksomheten får også irettesettelse for manglende innsyn.

Bakgrunnen for saken er en klage fra en person som driver et enkeltpersonforetak (ENK) som skulle bistå en virksomhet med tjenester, deriblant bistand med et såkalt postalt tilsyn av Arbeidstilsynet (krav om opplysninger). Etter at klager i denne forbindelse hadde tatt kontakt med Arbeidstilsynet, mottok han noen dager senere et gjenpartsbrev som informerte om at hans ENK hadde blitt kredittvurdert av Arbeidstilsynet.

Kredittvurderingen ble foretatt fordi klagers ENK hadde bistått og solgt tjenester til et selskap som Arbeidstilsynet hadde under oppsikt og ønsket å utrede nærmere.

Manglet rettslig grunnlag

En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og angir sannsynligheten for at en person vil kunne betale for seg. En kredittvurdering vil også vise detaljer om enkeltpersoners privatøkonomi slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

I denne saken var spørsmålet om Arbeidstilsynet hadde rettslig grunnlag for en slik kredittvurdering, og da særlig etter arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd, som lyder:

Datatilsynet kom frem til at klager ikke var «underlagt tilsyn». Vi fant dermed at § 18-5 ikke kom til anvendelse, og konkluderte med at Arbeidstilsynet ikke hadde hjemmel til å foreta en slik kredittvurdering.

Irettesettelse for manglende informasjon

Kredittvurderinger i tilfeller som i denne saken, innhenter personopplysninger fra en tredjepart. Ifølge personvernforordningens artikkel 15 har en registrert rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles. I denne saken fikk imidlertid ikke klager en slik bekreftelse på hvorvidt han hadde blitt kredittvurdert eller ikke i etterfølgende kontakt med Arbeidstilsynet. Derfor konkluderte Datatilsynet med et brudd, og gir Arbeidstilsynet en irettesettelse for manglende informasjon.

Last ned