Overtredelsesgebyr til Odin Flissenter AS

Datatilsynet har gitt Odin Flissenter AS et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for å ha kredittvurdert et enkeltpersonforetak uten rettslig grunnlag.

Bakgrunnen for gebyret er en klage fra en person over at et enkeltpersonforetak ble kredittvurdert uten noen form for kundeforhold eller annen tilknytning til Odin Flissenter.

Gebyrets størrelse er justert noe ned i forhold til det varslede beløpet, som følge av de økonomiske konsekvensene covid-19 har hatt for virksomheten.

Kredittopplysninger om et enkeltpersonforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og dette er direkte knyttet til eierens privatøkonomi. Det innebærer at man må ha et rettslig grunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonforetak.

En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og viser et tall som angir sannsynligheten for at en person eller enkeltpersonsforetak vil betale en fordring. En kredittvurdering vil også vise detaljer om foretakets økonomi, slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

I vår vurdering av saken har vi lagt stor vekt på personopplysningenes private karakter ved at disse er nært knyttet til eierens privatøkonomi, at klagers rett til personvern veier tungt ved behandling av denne typen personopplysninger, og at innhenting av opplysninger har skjedd for formål helt utenfor virksomhetens forretningsområde. 

Odin Flissenter har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket.

Last ned