Nødvendig for å utføre en oppgave i offentlig interesse eller utøve offentlig myndighet

En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å utføre en oppgave i offentlig interesse. Det samme gjelder dersom behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. 

Begge alternativene henviser først og fremst til offentlige myndigheters behandling av personopplysninger, men behandlingsgrunnlaget er også relevant der private virksomheter eksplisitt er tillagt offentlig myndighet eller oppgaver i offentlig interesse.

I begge tilfellene må behandlingen også ha hjemmel i lov eller forskrift. Det vil si at behandlingsgrunnlaget må fastsettes i en lov som den behandlingsansvarlige er underlagt.

Eksempel

Datatilsynet kan med hjemmel i personopplysningsloven samle inn de opplysningene som er nødvendige for å utføre våre tilsynsoppgaver. Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger som er samlet inn på denne måten er «nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet».

I motsetning til behandlingsgrunnlaget «nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt», kreves det ikke her at virksomheten er pålagt en plikt.