Oppsummering

Opplysninger samlet inn ved bruk av sporingsteknologi kan ha stor verdi, både kommersielt og for samfunnet. Både intelligent videoanalyse og RFID kan for eksempel brukes for å avverge kriminalitet. WiFi-sporing kan brukes på flyplasser og andre steder for å sikre god flyt av passasjerer. Med nettvarder kan virksomheter tilby oss nye tjenester og effektivisere hverdagen. Teknologiene i seg selv er ikke problemet – så lenge de brukes i tråd med personvernreglene.

Personvernutfordringene kommer som et resultat av hvordan teknologien blir brukt. Ofte får vi for dårlig informasjon når sporingsteknologi benyttes. Med informasjon om hvordan personopplysningene våre behandles er vi i stand til å fatte informerte beslutninger og beskytte privatlivet vårt. Informasjon og åpenhet er derfor avgjørende fremover, og det kan oppnås uten å bruke store ressurser. Virksomheter som gir god informasjon om hvordan de behandler personopplysninger og viser at de tar kundenes personvern på alvor, kan få et konkurransefortrinn.

Personvern har vært satt høyt på agendaen de siste årene. I 2018 får vi nye, styrkede personvernregler gjennom EUs nye personvernforordning som også blir norsk lov. Reglene vil skjerpe plikten til å gi forståelig og tilgjengelig informasjon. Videre vil det innføres et krav om innebygd personvern, altså at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning. Dette er både kostnadsbesparende og mer effektivt enn å endre et ferdig system. Målet er at nye løsninger skal bli mer personvernvennlige, slik at teknologi og personvern kan spille på lag.