Dersom du representerer en behandlingsansvarlig virksomhet skal du rapportere inn avvik så snart som mulig etter at avviket er oppdaget. På denne siden finner du informasjon om når og hvordan du går frem for å melde avvik.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll