Hopp til hovedinnhold

Om personvern

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi vi gjør noe ulovlig, eller har noe å skjule, men rett og slett fordi vi vil være i fred.

Personvern handler om at man har grenser for hvor nært innpå seg man vil slippe andre. Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser verdien først når personopplysninger er på avveie og vi opplever at vår integritet er truet.

Mer om personvern

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. Menneskerettighet nr. 12. Retten til privatliv

Hva er personvern?

Personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med foreldrene? Se filmen dersom du er usikker.

Sjekk også ut dubestemmer.no - en nettressurs der unge (og voksne) kan lære mer om personvern og nettvett.

Rett til innsyn

Vet du egentlig hvilke opplysninger ulike virksomheter har lagret om deg eller barna dine? Eller hva de bruker dem til? Og visste du at du har rett til å få vite hva de vet?

Spørsmål og svar

  • Flere spørsmål og svar
Til toppen