Overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Digitale arbeidsverktøy kan registrere store mengder opplysninger om arbeidstakerne. Overvåking av arbeidstakeres elektroniske utstyr er derfor i utgangspunktet ulovlig. Denne veiledningen går gjennom når forbudet gjelder og hvilke unntak som finnes.

Innledning

For arbeidstakere kan det være utfordrende å vite hvilke opplysninger som blir samlet inn, hva som lagres og hvordan opplysningene blir brukt. Arbeidsgivere kan også bruke muligheten som ligger i disse verktøyene til å følge med på de ansatte.

I Norge har vi en egen forskrift som gjelder for arbeidsgivers innsyn i ansattes e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale. Forskriften har et forbud mot overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr. I denne veiledningen vil vi ta for oss når forbudet mot overvåking gjelder og hvilke unntak som finnes. 

Forskriften inneholder også regler for når arbeidsgiveren har lov til å gjøre enkeltstående innsyn, noe vi har forklart nærmere i en egen artikkel. 

Hvilke regelverk gjelder?

Det kan være vanskelig for arbeidsgivere å orientere seg når de skal innføre tiltak som kan innebære overvåking. Det er fordi det finnes mange regelverk som kontrollerer forskjellige sider ved arbeidslivet og arbeidstakernes digitale rettigheter.

De mest relevante regelverkene er:  

E-postforskriften gjelder både for nåværende og tidligere arbeidstakere. Hvem som er arbeidstakere er definert i arbeidsmiljøloven § 1-8. Bestemmelsen ble nylig endret, og har virkning fra 1. januar 2024. Da blir grensen mellom oppdragstakere og arbeidstakere tydeligere.

Overvåking av oppdragstakere eller kunder, er ikke omfattet av dette regelverket, og blir bare regulert av personopplysningsloven med personvernforordningen.

Ønsker innspill

Det er verdifullt for oss å få innspill fra aktører som leser veiledningen - både om innhold og hvilke øvrige problemstillinger eller praktiske situasjoner det er behov for veiledning om.

Innspillene kan sendes innen 1. desember 2023 til . Innspillene vil ikke besvares, men alt blir lest og vi vil ta det med oss i det videre veiledningsarbeidet på området.