Digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger

Barn og unge forbrukere

Barn og unge er sårbare, og de har krav på særlig beskyttelse etter både person- vernreglene og forbrukervernreglene.

Barn er mindre bevisste på hva behandling av personopplysninger innebærer, hvilken risiko det kan medføre, og hvilke rettigheter de har. Dessuten har de mindre erfaring, er mer påvirkelige og er lettere å manipulere med kommersielle budskap. Det er veldig viktig at tjenester som retter seg mot unge, tenker ekstra nøye gjennom hvilke data de samler inn, hvordan dataene brukes, hvordan dataene beskyttes, og hvordan tjenestene kan gi informasjon som er forståelig for alle.

Dersom barn og unge profileres og blir satt i bås, kan det gå ut over muligheten til fritt å utvikle sin egen unike identitet. Profilering av barn for markedsføringsformål bør normalt unngås.

Personer under 18 år er i utgangspunktet mindreårige. Barnebegrepet etter markedsføringsloven er likevel fleksibelt. Det skal tas hensyn til alder, og jo yngre barn er, jo strengere vil vurderinger etter markedsføringsloven være.

Husk:

  • Tilrettelegg informasjonen der du ber om samtykke til å behandle personopplysninger fra barn og unge, slik at alle kan forstå den.
  • For informasjonssamfunnstjenester, slik som de fleste nettjenester og apper, må foreldre samtykke til behandling av personopplysninger på vegne av barn under 13 år. Ellers er aldersgrensen normalt 15 år for at barn kan samtykke til behandling av egne personopplysninger. For sensitive personopplysninger,
    slik som opplysninger om helse, politisk ståsted, etnisitet, religion eller seksuell
    orientering, er aldersgrensen likevel alltid 18 år.
  • Ikke profiler barn for markedsføringsformål.
  • Ikke ta med direkte oppfordringer til barn om å kjøpe noe eller overtale foreldrene sine til det.