Søkemotorer har ansvar for å avindeksere

Som enkeltperson kan du kreve at en søkemotor avindekserer navnet ditt. Det har EU-domstolen avgjort.

Dersom søkemotorselskapet sier nei til å avindeksere, kan du klage til Datatilsynet.

- Dette styrker den enkeltes rett til å bli glemt, sa Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, da dommen kom. 
Les hans kommentarer i personvernbloggen

Ansvar for opplysningene

EU-domstolen avgjorde 13. mai 2014 at EUs personverndirektiv og nasjonal personvernlovgivning gjelder for søkemotorselskaper som har tilstedeværelse i et EU-land. Dommen slår blant annet fast at slike selskaper har et selvstendig behandlingsansvar for personopplysningene som indekseres, selv om opplysningene først er publisert av andre medier.

Fjerner søketreff, ikke opplysninger

Informasjon som i utgangspunktet er riktig, kan med tiden vise seg å bli utilstrekkelig, irrelevant, eller overdimensjonert, slo domstolen fast. Dermed kan privatpersoner ha rett til å få fjernet indeksering av eget navn i søkemotoren, selv om de ikke kan kreve at den som har publisert informasjonen trekker den tilbake.

Google har derfor lagt til rette for at enkeltpersoner kan be om å få fjernet belastende informasjon som nettsaker fra aviser eller liknende knyttet til eget navn. Avgjørelsen tas ikke gjennom en automatisert prosess, selskapet saksbehandler hvert krav om sletting.

Datatilsynet blir klageinstans

Ifølge dommen kan privatpersoner bringe saken inn for domstolene eller nasjonale personvernmyndigheter dersom ikke Google etterkommer kravet om sletting.

Gjelder alle europeiske søkemotorer

Selv om dommen gjelder søketreff i Google, vil den gjelde for alle søkemotorselskaper som har salgskontor eller liknende i et EU-land. Du kan derfor også søke andre søkemotorselskaper enn Google om fjerning av søketreff.

I januar 2016 kunngjorde Google at de har oppdatert sin policy for avindeksering av søketreff. Reglene skal nå også omfatte IP-adresser som kommer fra den registrertes bostedsland ved bruk av søkemotorer på ikke-europeiske domener. Dette vil for eksempel hindre at søketreffet kommer opp om du bruker google.com fra en norsk IP-adresse. Dette skjer etter påtrykk fra europeiske datatilsyn og Artikkel 29-gruppen, EUs arbeidsgruppe for personvern. Endringen gjør retten til å blir glemt enda mer vidtrekkende.

Ingen automatikk

Dommen medfører imidlertid ikke at vi som privatpersoner har en ubetinget rett til å få informasjon om oss som vi ikke liker fjernet fra trefflister i Google eller andre søkemotorer.