Innledning

Behandlingsansvar

Datatilsynet er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Datatilsynet er behandlingsansvarlig for.

Kontakt Datatilsynets eget personvernombud

Datatilsynet har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Datatilsynet behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Datatilsynet. Personvernombudet har taushetsplikt.

Mer informasjon om, og kontaktopplysninger til personvernombudet

17