Innledning

Behandlingsansvar

Datatilsynet er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Datatilsynet er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på .

Kontakt Datatilsynets eget personvernombud

Datatilsynet har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Datatilsynet behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Datatilsynet. Personvernombudet har taushetsplikt.

Mer informasjon om, og kontaktopplysninger til personvernombudet

2