Datatilsynets personvernerklæring

Når samler Datatilsynet inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt oss en henvendelse eller klage 
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du har bestilt foredrag
 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
 • Du besøker vår hjemmeside www.datatilsynet.no eller www.personvernbloggen.no

 

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

 • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen
 • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
 • En klage, tips eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg
 • Opplysninger om deg blir lagret i forbindelse med en tilsynssak
 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse
 • Du er registrert som personvernombud for en virksomhet

Datatilsynet har en IKT-driftsmodell der vi bruker eksterne leverandører til drift og vedlikehold av våre interne IT-tjenester, herunder saksbehandling/arkiv- og videokonferanseløsning. All infrastruktur og data er lokalisert innenfor EU/EØS eller land som oppnår et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EU-kommisjonens beslutninger.