Datatilsynets personvernerklæring

Når samler Datatilsynet inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt oss en henvendelse eller klage 
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du har bestilt foredrag eller veiledningsmateriell
 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
 • Du besøker vår hjemmeside www.datatilsynet.no eller www.personvernbloggen.no

 

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

 • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen
 • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
 • En klage, tips eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg
 • Opplysninger om deg blir lagret i forbindelse med en tilsynssak
 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse
 • Du er registrert som personvernombud for en virksomhet

Datatilsynet har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter en stor del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter. Der vi drifter selv, bruker vi også eksterne konsulenter. Alle våre leverandører er forpliktet til å jobbe fra Norge, og i de tilfellene data flyttes ut av våre egne servere, lagres dette på servere i Norge.