Dersom det skjer et brudd på personopplysningssikkerheten, også kalt avvik, har den behandlingsansvarlige som hovedregel plikt til å melde det til Datatilsynet så snart som mulig. Her finner du informasjon om hva et brudd på personopplysningssikkerheten er, hvordan du melder det og annen veiledning rundt avvikshåndtering.

Phishing - hvordan beskytte virksomheten?

Phishing (nettfiske) er en av de mest effektive måtene å angripe virksomheter på. I slike angrep utnytter ondsinnede aktører menneskelige sårbarheter for å oppnå målene sine. Vi har laget veiledning om hva phishing er og hvordan man best kan beskytte virksomheten mot slike angrep.

Phishing - hvordan beskytte virksomheten?