Kan virksomheter annonsere på Facebook?

I kjølvannet av Meta-saken får vi mange henvendelser om det nå er forbudt å annonsere på Facebook. Vi har ikke lagt inn et forbud om dette spesielt, men oppfordrer til bevissthet når vurderinger gjøres. 

Mange kontakter for tiden veiledningstjenesten vår for å høre mer om hvordan virksomheter skal forholde seg til den pågående saken generelt, og til annonsering spesielt. Vårt svar er at det er Meta som er kjernen i denne saken. Vi har ikke forbudt å annonsere på Facebook eller Instagram i Norge. Men vi oppfordrer til føre var-prinsippet.

- Alle virksomheter som er på Facebook må være bevisste på sitt medansvar for brukernes data. Dette betyr at virksomheten din er selv ansvarlig for å gjøre grundige vurderinger, og må være bevisste på at Meta for tiden driver med ulovlig adferdsfabasert markedsføring, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Saken er løftet til europeisk nivå

Flere dommer og avgjørelser har slått fast at Meta i dag driver ulovlig adferdsbasert markedsføring.

Vi har lagt inn et foreløpig forbud mot at Meta gjør dette ovenfor norske innbyggere spesielt. Meta prøvde å stanse vedtaket vårt midlertidig, men vi vant i domstolen. Inntil de har kommet opp med en lovlig løsning, må Meta i dag betale tvangsmulkt på én million kroner per dag i opptil tre måneder. Saken er også løftet til Det europeiske personvernrådet.

Oppdatering:

EDPB har nå bekreftet at en avgjørelse vil komme innen 27. oktober. 

Vi vil sikre innbyggernes rettigheter

- Vårt vedtak skal sikre at innbyggerne kan bruke Metas tjenester på en trygg måte, og at rettighetene deres blir ivaretatt, sier Dahl.

Datatilsynet forbyr heller ikke personalisert markedsføring på Facebook som sådan. Meta kan for eksempel målrette markedsføring basert på informasjon som brukere legger inn på profilen sin, slik som bosted, kjønn og alder, eller interesser som brukerne selv oppgir at de vil se markedsføring om. Vedtaket er heller ikke til hinder for at Meta viser adferdsbasert markedsføring til brukere som gir gyldig samtykke til det.

Vår holdning er at alle forretningsmodeller må respektere personvern som menneskerettighet. Brukerne må ha tilstrekkelig kontroll over egne data, og sporingen må begrenses. Dette bør alle virksomheter som bruker Facebook og Instagram være bevisste på.

Kontakt gjerne vår veiledningstjeneste for ytterligere veiledning. Se kontaktinformasjon og åpningstider.