Høring i Stortinget om innhenting fra åpne kilder

Datatilsynet deltok på høring i Stortinget om PST og innhenting fra åpne kilder tirsdag den 17. januar. Vi mener at forslaget ikke bør vedtas.

Regjeringen har fremmet forslag om at PST skal få hjemmel til å innhente og analysere informasjon fra åpne kilder på internett (regjeringen.no).

Regjeringen åpner med dette for at PST skal lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål.

Datatilsynets syn på forslaget er at det gir for vide fullmakter for innhenting og ikke inneholder tilstrekkelige rettsikkerhetsmekanismer for å sikre borgernes rettigheter. Vi har peker også på at forslaget ikke er i tråd med praksis fra EMD og EU-domstolen

- Vi mener forslaget ikke bør vedtas, og at rekkevidden og kontrollmekanismene må utredes bedre. I tillegg må det rammes inn av et regelverk som sikrer ansvarlig bruk av kunstig intelligens hos politiet og PST, sier seniorrådgiver Jan Henrik Nielsen.

Last ned

Program og videoopptak fra høringen 17. januar finnes på Stortinget sine nettsider (stortinget.no).

MØte stortinget_2.jpg

(Bilde: kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl og juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Nielsen la frem Datatilsynets syn under høring på Stortinget.)