PST og lagring av data fra nett

Regjeringen foreslår å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hjemmel til å lagre data fra åpne kilder på nett for å levere analyser og etterretningsvurderinger.

Regjeringen åpner med dette for at PST skal lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål.

- Forslaget innebærer en grenseløs innsamling av opplysninger om norske borgeres aktivitet på internett, som vil  gi PST et intimt innblikk i alles liv. Forslaget ser bort fra grunnleggende personvernprinsipper, og mangler kontrollmekanismer som ivaretar menneskerettighetene våre på en god nok måte, sier direktør i Datatilsynet, Line Coll.

I høringsuttalelsen vår har vi vært kritiske til forlaget, og vi fremhevet at de manglende begrensningene åpner for negative konsekvenser knyttet til ytringsfrihet og personvern. Vi mente også at  personvernkonsekvensene ikke var utredet godt nok.

Gå til pressemeldingen: Regjeringen vil gi PST flere hjemler for å avdekke ekstremisme, etterretning og terrorplanlegging (regjeringen.no).