Foreningen Personvernombudenes sommermøte

Den 12. juni hadde Foreningen Personvernombudene sommermøte i samarbeid med Datatilsynet. Over hundre ombud og andre medlemmer i foreningen var samlet, og minst like mange fulgte møtet digitalt.

Direktør Line Coll åpnet seminaret. Hun framhevet betydningen av personvernombudsrollen når det gjelder å få til en faktisk etterlevelse av personvernlovgivningen i norske virksomheter.

- Personvernombudene er en viktig ressurs og kontaktpunkt for Datatilsynet, sa Coll under arrangementet.

Under seminaret møtte personvernombudene også flere fagpersoner fra tilsynet. Blant annet ble det holdt presentasjoner med statusrapporter og siste nytt fra Europa og Personvernrådet, oppdatert veiledning om e-postforskriften, samt informasjon om både Datatilsynets tilsynsmetodikk og hvordan tilsyn gjennomføres i praksis.

Møtet ble rundet av med dialog med salen og spørsmål fra de 130 som fulgte møtet digitalt. Her ble alt fra overføring til tredjeland, behandlingsansvar og personombudenes rolle, diskutert.

Foreningen Personvernombudene publiserte fullt program for arrangementet på sine egne nettsider (pvo.no). 

Samarbeid og dialog

Fagdirektør Ove Skåra, som er kontakt for personvernombudene i Datatilsynet og som også ledet møtet, understreker hvor avgjørende det er å ha felles møteplasser og nettverk.

- Det å være personvernombud kan oppleves som en tidvis krevende rolle i virksomheten. For å beholde engasjementet og oppleve seg trygge i rolleutøvelsen, har ombudene derfor behov for å få motivasjon og støtte gjennom nettverks­bygging med andre ombud. Det er nettopp et slikt tilbud Foreningen personvernombudene (pvo.no) representerer, og årsaken til at Datatilsynet er opptatt av å stille opp, forteller Skåra.

Om foreningen

Foreningen består i dag av 455 medlemmer hvorav ca 300 er personvernombud. Vilkår for å bli medlem er at du enten er registrert som personvernombud hos Datatilsynet eller andre lands datatilsynsmyndigheter, eller har personvernrådgivning som en av dine primære arbeidsoppgaver.

Les mer om hvordan du kan bli medlem (pvo.no).

Per i dag er det registrert over 1 400 personvernombud hos Datatilsynet. Det er dermed et potensiale for en solid medlemsvekst i foreningen.

- Datatilsynet anbefaler derfor deg som er personvernombud til å utnytte den muligheten til helt nødvendig kompetanse- og nettverksbygging som Foreningen Personvernombudene representerer, sier Skåra.

Et knippe bilder fra dagen

Line2.jpg

Direktør i Datatilsynet Line Coll fra åpningen av sommermøtet 12. juni. Foto: Datatilsynet

PVO-seminar.jpg

Fagdirektør Ove Skåra i aksjon under møtet. Han mener at det ligger et solid potensiale for medlemsvekst i foreningen. Foto: Datatilsynet

Panelet1.jpg

Medlemmer fikk mulighet til å stille spørsmål til Datatilsynets fagpersoner under møtet. Foto: Datatilsynet