Flere pålegg etter tilsynssak mot Fast Candy AS

Datatilsynet var i juni på et uanmeldt tilsyn hos Fast Candy AS. Med bakgrunn i funnene har vi fattet vedtak om flere pålegg.

På tilsynet så vi at store deler av butikken var kameraovervåket, inkludert området bak kassen og lager/kontorområdet. Kameraløsningen hadde også kontinuerlig fjerntilgang og lydopptak.

– Bruk av fjerntilgang og lyd innebærer at virksomheten i prinsippet kan følge med, og høre, hva ansatte gjør i butikken til enhver tid. Slik bruk er uheldig, og er svært sjelden tillatt. Vi har derfor fattet vedtak om at dette må opphøre, sier juridisk seniorrådgiver Marte Lindblad Skaslien.

Bakgrunn

Datatilsynet planlegger å dra på flere uanmeldte stedlige tilsyn hos virksomheter med kameraovervåking, og som i tillegg har unge arbeidstakere. Les mer om dette i egen nyhetssak

Først ut var Fast Candy AS. Dette er en godteributikk på Via Village i Oslo. Virksomheten ble valgt ut på bakgrunn av tips vi har mottatt om kameraovervåkingen deres.

Må stanse eller endre flere deler av overvåkingen

Datatilsynet har fattet flere pålegg i saken, blant annet:

  1. Virksomheten må stanse kameraovervåkingen bak kassen i butikken. Vi mener ansatte ikke skal overvåkes bak kassen. Dette gjelder med mindre det er særlige omstendigheter som tilsier at overvåking er nødvendig. Etter vår vurdering var det ingen særlige grunner hos Fast Candy for å overvåke dette området.
  2. Vi har også pålagt virksomheten å justere eller fjerne overvåkingen av lager og kontorområdet.
  3. Videre må virksomheten stanse all bruk og mulighet for fjerntilgang gjennom kameraovervåkingen. Det samme gjelder all bruk og mulighet for lydopptak.
  4. Virksomheten må dessuten få bedre informasjon om kameraovervåkingen til ansatte og kunder, og etablere internkontroll for overvåkingen.

Fast Candy har tre ukers klagefrist på vedtaket. Deretter har de frem til midten av november på å iverksette tiltak og dokumentere tiltakene overfor Datatilsynet.

Last ned