Kameratilsyn hos virksomheter med unge arbeidstakere

Datatilsynet vil gjennomføre flere kameratilsyn innenfor arbeidsliv fremover. Hovedfokuset er arbeidsplasser med unge arbeidstakere.

Unge arbeidstakere er ekstra sårbare i møtet med arbeidslivet. Samtidig ser Datatilsynet at unge arbeidstakerne ofte blir utsatt for ulovlig kameraovervåking.

– Vi i Datatilsynet ser alvorlig på dette. Planen er derfor å gå på flere uanmeldte stedlige tilsyn. Det betyr at vi kommer til virksomheten uten å varsle om dette på forhånd, sier juridisk seniorrådgiver Marte Lindblad Skaslien.

Har mottatt flere tips

Vi har mottatt flere tips om virksomheter med kameraovervåking. Mange sier der at arbeidsgiveren bruker kamera til å se hva de ansatte gjør, eller hvordan de gjør jobben sin.

– Vi ser blant annet en økende bruk av fjerntilgang. Ved bruk av fjerntilgang kan arbeidsgiveren følge med på hva den ansatte gjør, uten å selv være tilstede, sier Skaslien. Hun understreker at dette ofte vil være ulovlig. – Vi får også en del tips om at arbeidsgiveren overvåker pauserom, kontor og andre oppholdsrom. Dette er sjelden tillatt.

Vi startet med disse tilsynene sommeren 2023. Det første tilsynet var hos godteributikken Fast Candy på Via Village i Oslo. Virksomheten ble valgt ut på bakgrunn av tips, og tilsynet endte i vedtak om flere pålegg.

Viktig å kjenne til regelverket

Vi vet at det er lett å ta i bruk rimelige kameraløsninger. Mange av disse er forhåndsinnstilt på en lite personvernvennlig måte. Det er derfor enkelt å misbruke slike løsninger. Virksomheten er likevel selv ansvarlig for å bruke kamera på en lovlig måte, og de kan ikke lene seg på forhåndsinnstillingene.

Gjennom tilsynene håper vi at virksomheter blir mer kritiske til ulike kameraløsninger. Virksomheter må grundig vurdere om vilkårene for å bruke kamera er oppfylt. Forhåpentligvis vil mange unge arbeidstakere på denne måten få en bedre jobbhverdag.

Les veiledningen vår "Kameraovervåking - hva er lov?"