Ber politisk parti om redegjørelse

Datatilsynet har mottatt flere klager fra privatpersoner som har mottatt e-post fra flertallspartiene i Stavanger (Ap, MDG, R, Sp, SV og FP). Vi har bedt om en redegjørelse.

Oppdatering juni 2024: 

Etter å ha gjennomgått den første redegjørelsen fra Stavanger Arbeiderparti, fulgte vi opp med å sende et nytt krav om redegjørelse. Den nye redegjørelsen bestod i oppfølgingsspørsmål knyttet til det rettslige grunnlaget og bruk av databehandler. Svaret fra Stavanger Arbeiderparti på den nye redegjørelsen er  mottatt, men saken er fortsatt til behandling. 

Stor saksmengde påvirker saksbehandlingstiden vår. Vi tar sikte på å komme med en avgjørelse innen utgangen av juli.

Den aktuelle e-posten ble sendt 20. august 2023 i forbindelse med kommunevalget, og mottakerne skal ha vært foreldre til barn i barnehager og skoler i Stavanger kommune. Foreldrenes kontaktinformasjon skal ha blitt utlevert av Stavanger kommune i medhold av offentlighetsloven.

I klagene til Datatilsynet er det stilt spørsmål ved lovligheten av både kommunens og flerstallspartienes behandling av personopplysninger. Når personopplysninger innhentes gjennom innsyn etter offentlighetsloven, må den videre bruken av opplysningene skje i samsvar med reglene i personopplysningsloven og personvernforordningen.

På bakgrunn av klagene, sendte Datatilsynet et krav om redegjørelse til Stavanger Arbeiderparti, på vegne av flertallspartiene. Vi spurte der blant annet om formålet med og det rettslige grunnlaget for behandlingen. Svarfristen var 29. september, og redegjørelsen er nå mottatt. Vi går nå gjennom redegjørelsen og tar stilling til oppfølging av klagene. Mer informasjon følger.

Last ned