Ber politisk parti om redegjørelse

Datatilsynet har mottatt flere klager fra privatpersoner som har mottatt e-post fra flertallspartiene i Stavanger (Ap, MDG, R, Sp, SV og FP). Vi har nå bedt om en redegjørelse.

Den aktuelle e-posten ble sendt 20. august i forbindelse med kommunevalget, og mottakerne skal ha vært foreldre til barn i barnehager og skoler i Stavanger kommune. Foreldrenes kontaktinformasjon skal ha blitt utlevert av Stavanger kommune i medhold av offentlighetsloven.

I klagene til Datatilsynet er det stilt spørsmål ved lovligheten av både kommunens og flerstallspartienes behandling av personopplysninger. Når personopplysninger innhentes gjennom innsyn etter offentlighetsloven, må den videre bruken av opplysningene skje i samsvar med reglene i personopplysningsloven og personvernforordningen.

På bakgrunn av klagene, har Datatilsynet sendt et krav om redegjørelse til Stavanger Arbeiderparti, på vegne av flertallspartiene. Vi spør der blant annet om formålet med og det rettslige grunnlaget for behandlingen. Svarfristen er 29. september 2023.

Last ned