Samarbeid med LOs sommerpatrulje

Datatilsynet har før sommeren gitt LOs sommerpatrulje i flere regioner en innføring i kameraovervåking på arbeidsplassen og hva de bør se etter når de er ute og sjekker at arbeidsgivere som har unge i sommerjobb følger loven. 

– Kameraovervåking er et enkelt tiltak å innføre, men har stor betydning for de ansattes personvern og ikke minst trivsel på jobb, sier juridisk rådgiver Ole Martin Moe.

– En arbeidsgiver kan ha en god grunn til å ha kameraovervåking for å eksempelvis beskytte mot ran eller tyveri, men det er viktig å huske på at det ikke er fritt frem og at det ikke er lov til å bruke overvåkingskamera til å kontrollere de ansattes arbeidsinnsats, fortsetter han.

Sommerpatruljen gjør en veldig viktig jobb med å sjekke at arbeidsgivere som har unge i sommerjobb følger loven. Overvåking av ansatte på arbeidsplassen omfattes av både arbeidsmiljøloven og personvernregelverket, og Datatilsynet setter stor pris på å få muligheten til å utveksle erfaringer og dele kunnskap gjennom dialog og foredrag med for eksempel sommerpatruljen. Som uerfaren sommervikar er det viktig å få kjennskap til rettighetene man har som arbeidstaker.

Vi har laget ny og oppdatert veiledning om kameraovervåking på arbeidsplassen. Der gjennomgår vi hva arbeidsgivere må passe på hvis de skal benytte kameraovervåking og hvilke rettigheter de ansatte har. Vi har også laget et veiledningsskriv som sommerpatruljen kan dele ut til arbeidsgivere eller ansatte. Dette veiledningsskrivet er utarbeidet etter dialog med Arbeidstilsynet, som deler det ut når de er på stedlig tilsyn.

Les mer om personvern på arbeidsplassen