Oppdatert veiledning om identifisering av ledende tilsynsmyndighet på høring

Personvernrådet har oppdatert veiledningen sin om å identifisere ledende datatilsynsmyndighet når en virksomhet er etablert i flere EØS-land.

Teksten som er oppdatert gjelder tilfeller hvor to slike virksomheter har felles behandlingsansvar. I slike tilfeller må den ledende datatilsynsmyndigheten for hver av virksomhetene identifiseres separat. Virksomhetene kan ikke utnevne én felles datatilsynsmyndighet til å være lendende.

Ute på høring

Teksten er på høring frem til 2. desember 2022. Både retningslinjene, og informasjon om hvordan man gir innspill, er tilgjengelig på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu).

Les mer om ledende datatilsynsmyndighet og europeisk samarbeid i saksbehandlingen på sidene våre om internasjonalt arbeid og samarbeid.