Nye retningslinjer for beregning av overtredelsesgebyrer på høring

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har sendt retningslinjer for datatilsynsmyndigheters beregning av overtredelsesgebyrer på offentlig høring.

Retningslinjene skal harmonisere metoden og fremgangsmåten som nasjonale datatilsynsmyndigheter, inkludert Datatilsynet, bruker for å kalkulere overtredelsesgebyrer. Dette omfatter et felles utgangspunkt for utmålingen av gebyrene, som inkluderer vurdering av tre elementer: kategorisering av overtredelser etter art, overtredelsens alvor og omsetningen til en virksomhet. Etter at utgangspunktet er identifisert, vil skjerpende og formildende omstendigheter i den enkelte saken regnes inn i utmålingen.

- Fra nå av vil datatilsynsmyndigheter over hele EØS følge samme metode for å beregne bøter. Dette vil føre til ytterligere harmonisering og åpenhet i bøteleggingspraksisen til datatilsynsmyndigheter. De individuelle omstendighetene i en sak må alltid være en avgjørende faktor, og datatilsynsmyndighetene har en viktig rolle i å sikre at hvert gebyr er effektivt, forholdsmessig og avskrekkende, sier leder i EDPB, Andrea Jelinek, i en pressemelding fra EDPB (edpb.europa.eu).

Ensartet tolkning av regelverket

Etter innføringen av personvernforordningen i 2018, er det slik at lovgivningen skal tolkes likt i alle medlemsstatene i EU og EØS. Disse retningslinjene er ikke bare viktige for å sikre harmonisert og konsistent sanksjonering på tvers av europeiske datatilsynsmyndigheter, men bidrar også til å sikre lik anvendelse av regelverket mer generelt, samt sørger for at nasjonale datatilsyn snakker med en enhetlig og tydelig stemme utad.

Retningslinjene er dermed et viktig tillegg til rammeverket som EDPB bygger for et mer effektivt samarbeid mellom datatilsynsmyndigheter i såkalte grenseoverskridende saker, som er en strategisk prioritet for EDPB (edpb.europa.eu).

Ute på høring

Retningslinjene ligger nå ute på offentlig høring frem til 27. juni 2022. Både retningslinjene, og informasjon om hvordan man gir innspill, er tilgjengelig på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu).