Hva skal du si om bruk av KI?

Det er ikke alltid lett å vite hva du bør si, hvordan du skal si det, eller om du i det hele tatt skal åpne munnen. Verken i sosiale sammenhenger, eller når du utvikler kunstig intelligente systemer. 

Når det gjelder det siste, har Datatilsynets regulatoriske sandkasse publisert en erfaringsrapport om hvordan du kan informere om bruk av kunstig intelligens.

Bruker du kunstig intelligens på personopplysninger, stiller loven krav til åpenhet. Det betyr at du må informere om bruken av persondata i kunstig intelligens. Kravene tar ikke bare for seg hva du må informere om, men også når og hvordan. Det kan derfor være lurt å ta stilling til hvordan du løser dette tidlig i prosessen, når du skal utvikle eller gå til innkjøp av et kunstig intelligent verktøy.    

Å lykkes med åpenhet

20220805_Datatilsynet_Line_Coll_013.jpg– Selv om regelverket setter klare krav til åpenhet, gir det ikke en tydelig oppskrift på hvordan man skal være åpen. Det må gjøres egne vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Nettopp derfor har vi viet god plass til konkrete eksempler i denne rapporten, i håp om at vurderinger og tiltak fra virkeligheten kan ha overføringsverdi til andre med lignende spørsmål, sier Line Coll, direktør i Datatilsynet.

Tillit er et tema som går igjen i eksemplene. Hvis folk skal være villige til å ta i bruk løsninger og dele opplysninger, må de ha tillit til at løsningen fungerer etter formålet og ivaretar personvernet på en god måte. Derfor er ikke åpenhet bare et spørsmål om å følge regelverket, men kan også være viktig for å få verktøyet til å fungere som ønsket.

Stegvis huskeliste

Rapporten tar for seg de mest sentrale lovkravene knyttet til åpenhet ved bruk av kunstig intelligens, og presenterer tre relevante prosjekter fra Datatilsynets regulatoriske sandkasse. Til slutt byr vi på en huskeliste for åpenhet i kunstig intelligens.

– Enten du er en programmerer som sitter midt i utviklingen, er en gründer med en gryende idé eller er i ferd med å bestille et kunstig intelligent system: Vi tror denne rapporten kan være nyttig for mange av dere som utvikler, benytter eller vurderer å anskaffe kunstig intelligente løsninger. Og vi håper du finner den både avklarende og inspirerende, og at den kan være med å bidra til at du lykkes med din kunstig intelligens-satsing, sier Coll.

Lanseringsseminar

Fredag 13. januar, kl. 09-10, markerer vi den nye rapporten og den permanente sandkassa med et frokostseminar om åpenhet. Du kan få med deg seminaret fysisk i Oslo, i Dronning Eufemias gate 8, eller digitalt der det finnes dekning.

Les åpenhetsrapporten «Å lykkes med åpenhet».

Startskudd på formidlingsfase

I 2023 går sandkassa over i en ny fase. Ikke bare har Regjeringen gjort sandkassa permanent, etter å ha vært et prøveprosjekt i to år. Nå skal det også bli et annet gir på å få delt kunnskapen.

Sandkassa er et verktøy for å pløye upløyd mark og kartlegge regulatoriske gråsoner gjennom konkrete prosjekter. Men det viktigste prinsippet med sandkassa, vil alltid være å hjelpe mange ved å hjelpe én.

KDD_sigbjorn_gjelsvik_kvad.jpg– Jeg er veldig glad vi har sikret varig finansiering av Datatilsynets viktige arbeid for å legge til rette for personvernvennlig innovasjon og digitalisering både i offentlig og privat sektor. Jeg håper mange virksomheter vil nyte godt av Datatilsynets veiledning, og at det vil bli utviklet gode tjenester for borgerne, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Åpenhetsrapporten er den første fra sandkassa, utover sluttrapporter fra enkeltprosjektene. De første to årene har handlet om å bygge opp en case-base, samtidig som vi har bygget opp intern kompetanse på feltet og metoden. Når vi ved årsskiftet avslutter vårt tiende prosjekt, har vi masse generert læring å spre. Det vil bli lagt mer vekt på å få denne kunnskapen ut til de som trenger den.

– Jeg tror dere vil merke at sandkassa nå går inn i en fase med økt fokus på formidling. Og jeg håper Datatilsynet vil oppleves som enda mer fremoverlent i forsøket på å hjelpe og veilede virksomheter og andre aktører som trenger vår ekspertise for å skjønne hvordan godt personvern skal oppnås og operasjonaliseres, sier Coll.  

Søk om å delta i sandkassa

Har du et prosjekt som kan være aktuelt for utforsking i sandkassa? Neste søknadsfrist er 1. februar 2023. 

Les mer om hvordan du søker.

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.