Endelig vedtak om overtredelsesgebyr til NAV

Datatilsynet har vedtatt å ilegge NAV et overtredelsesgebyr på 5 millioner kroner for tilgjengeliggjøring av CV-er på tjenesten arbeidsplassen.no uten hjemmel i lov.

NAV meldte saken til Datatilsynet i februar 2021 etter å ha konkludert med at publiseringen av CV-er for brukere under oppfølging ikke hadde rettslig grunnlag etter personvernforordningen. Publisering av CV har vært et vilkår for å kunne anses som reelt arbeidssøkende, og dermed for å motta ytelser og tjenester fra NAV.

- Vedtaket om overtredelsesgebyr er i tråd med det som ble forhåndsvarslet til NAV i mai tidligere i år. Arbeidsformidling er en viktig oppgave, men må gjøres innenfor kravene i regelverket. NAV satt inn tiltak da bruddet ble oppdaget, og har ryddet opp i saken, sier konstituert direktør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.

NAV har i sin tilbakemelding til Datatilsynet ikke hatt kommentarer til det varslede gebyret. 

NAV kan klage på vedtaket innen tre uker etter at det ble mottatt. En eventuell klage vil oversendes Personvernnemda for klagebehandling.

Last ned

Vedtak om overtredelsesgebyr til NAV (pdf).