20 år med personvernombud

Den 13. juni var Datatilsynet vertskap for Foreningen Personvernom­budenes aller første medlemsmøte med fysisk deltakelse. Det ga en god anledning til å markere at det i år er 20 år siden SSB utnevnte Norges aller første personvernombud.

I Norge ble ordningen med personvernombud regulert allerede i den gamle personopplysingsloven av 2001. Statistisk Sentralbyrå (SSB) var da aller først ute med å oppnevne Thorleiv Valen som sitt personvernombud. I dag, tyve år etter, har han fortsatt denne rollen. Det ble markert av Datatilsynet på medlemsmøtet. Valen fikk honnør for måten han har utøvd den viktige, og innimellom krevende rollen man har som personvernombud, på.

– Vi har hatt en god dialog mellom Datatilsynet og SSB i årenes løp, ikke minst takket være personvernombudet Thorleiv Valen. Han har utøvd sin rolle som personvernombud med stor faglig dyktighet, og er konstruktiv i dialogen om saker som har berørt SSB og personvern, sa konstituert direktør Janne Stang Dahl da hun ovverakte blomster til Valen.

Om foreningen

Dette var Foreningen Personvernom­budene sitt aller første møte der medlemmene kunne møte hverandre fysisk etter stiftelsen i desember 2020. Den muligheten benyttet 100 av medlemmene, mens omlag 120 deltok digitalt. Det faglige programmet var Datatilsynet ansvarlig for.
Les mer om foreningen (pvo.no)

Janne Stang Dahl, framhevet på møtet at personvernombudene spiller en svært sentral rolle for virksomhetenes etterlevelse av personvernlovgivningen, og at de samtidig også utgjør en viktig ressurs og kontaktpunkt for Datatilsynet.

– Et aktivt samarbeid med foreningen er derfor prioritert fra Datatilsynets side, sa Dahl.

Foreningen består i dag av mer enn 360 medlemmer. Vilkår for å bli medlem er at du enten er registrert som personvernombud hos Datatilsynet eller andre lands personvern­myndigheter, eller har personvernrådgivning som en av dine primære arbeidsoppgaver.
Les mer om hvordan du kan bli medlem (pvo.no)

Per i dag er det registrert over 1 400 personvernombud hos Datatilsynet. Det er dermed et potensiale for fortsatt medlemsvekst i foreningen.