Pris for innebygd personvern til Anonyme Tokens

Vinneren av innebygd personvern-prisen 2020 er Anonyme Tokens. Gruppen bak bidraget har utviklet en løsning som gir brukere med en positiv COVID-19-test økt anonymitet ved bruk av appen Smittestopp. 

Oppdatering: se teknisk presentasjon av Anonyme Tokens nederst i artikkelen.

Anonyme Tokens er dermed den fjerde vinneren av Datatilsynets konkurranse om innebygd personvern. Bak løsningen står Henrik Walker Moe i Bekk, Tjerand Silde ved NTNU og Martin Strand ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern.

- En pandemi krever at teknologi utvikles raskere. Det må ikke gå på bekostning av grunnleggende rettigheter og friheter. Det er viktig at personvern bygges inn i alle løsninger, programmer, apper, algoritmer og kunstig intelligens. «Anonyme Tokens» er et godt eksempel på en løsning som både som ivaretar personvernet og som løser en viktig oppgave i samfunnet, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Fikk du ikke med deg webinaret? Se arrangementet i opptak

Juryens begrunnelse

Også ifølge juryen er vinnerbidraget på mange måter et produkt av tiden vi er inne i. Den pågående pandemien har vært en driver for økt digitalisering og utvikling av løsninger som på ulikt vis bidrar til å løse de utfordringene pandemien har ført med seg.

Anonyme Tokens er altså en nyutviklet funksjon som kan brukes i løsninger for å skape anonymitet for brukere. Nylig ble den implementert i Smittestopp-appen for å øke anonymiteten til de som har testet positivt for COVID-19. Under følger et utdrag fra juryens begrunnelse:

"Når en person er smittet og ønsker å registrere dette i Smittestopp, må vedkommende hente en bekreftelse på positiv test fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) før registreringen i appen kan gjennomføres. Vinnerbidraget kan garantere at bekreftelsen fra MSIS både er ekte, unik og fullstendig anonym videre i registreringsprosessen. Vinnerbidraget er basert på ny forskning innen kryptografi. Forskningsarbeidet følges opp internasjonalt og går rett inn i en eksisterende standardiseringsprosess. Bidraget «Anonyme Tokens» gir økt sikkerhet og et godt personvern uten å ofre funksjonalitet. Samtidig antar juryen at «Anonyme Tokens» vil kunne ha viktige anvendelser på andre områder, og slik sett få en videre betydning for ivaretakelse av personvern".

Med dette mener juryen at bidraget er egnet til å styrke enkeltpersoners kontroll over egne personopplysninger og kan gjøre det enklere for virksomheter å etterleve personvernregelverket.

Ny konkurranse i 2021

Vi vet at det er mange innen IKT i hele Norge som følger med på denne konkurransen for å hente tips, ideer og inspirasjon fra gode eksempler utført av andre. Vi lanserer derfor med dette en ny konkurranse for innebygd personvern i praksis for 2021, og håper på mange, mange bidrag både fra studenter og virksomheter.