Lovendringer om koronasertifikat på høring

Regjeringen jobber med koronasertifikat for å åpne opp samfunnet mer under pandemien. Sertifikatet skal være klart i juni. Forslaget er nå ute på høring.

Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent. Det er derfor sendt et lovforslag om bruk av koronasertifikat på høring. Fristen er 12. mai.

- Vi har mottatt høringen, og vil se spesielt på det som er sagt om personvern, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Regjeringen skriver i høringen at formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

Les mer om høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven på regjeringen.no