Krever redegjørelse fra MyHeritage

Datatilsynet har på grunnlag av en rapport fra Forbrukerrådet sendt en rekke spørsmål til gentestingsselskapet.

Saken ble åpnet av Datatilsynet etter at vi mottok en rapport om selskapet fra Forbrukerrådet.

- Ifølge rapporten er informasjonen som blir gitt brukerne av tjenesten så uklar at det strider mot personvernforordningen, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Les mer på Forbrukerrådets nettsider

Mangelfull informasjon

Forbrukerrådet fremhever flere forhold som problematisk i sin rapport. Det gjelder særlig dokumentenes lengde, et uklart språk og et uklart forhold mellom norsk og engelsk versjon, og at det er mangelfull informasjon om hva selskapet vil benytte DNA-opplysningene til.

Datatilsynet har på grunnlag av rapporten gjort undersøkelser og sendt et krav om redegjørelse for å vurdere hvordan selskapet informerer brukerne av tjenesten.

Sensitive opplysninger

- Klar og tydelig informasjon er en forutsetning for å kunne ta et informert valg om egne personopplysninger, sier Thon.

Det er også bakgrunnen for at personvernforordningen har strenge krav til at virksomheter skal gi brukerne kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan de behandler brukernes personopplysninger. Mulige brudd på plikten til å behandle personopplysninger på en åpen måte, er alvorlig.

- DNA-opplysninger er særlig sensitivt, ettersom det ikke bare røper noe om den som sender inn gentesten, men kan også ha konsekvenser for vedkommendes familie. Åpen informasjon, som gir brukerne en mulighet til å kunne vurdere personvernskonsekvensene av å benytte tjenesten, er derfor svært viktig, avslutter Bjørn Erik Thon.

På bakgrunn av rapporten har Datatilsynet nå åpnet sak mot MyHeritage og vil gjennomgå informasjonen som gis brukerne av tjenesten.

Fristen for å svare er 1. november.

Last ned

Krav om redegjørelse - MyHeritage Ltd - engelsk tekst (pdf)