Åpner sak mot MyHeritage

Datatilsynet har besluttet å åpne sak mot gentestingsselskapet MyHeritage etter å ha mottatt en rapport om selskapet fra Forbrukerrådet. Ifølge rapporten er informasjonen som blir gitt brukerne av tjenesten så uklar at det strider mot personvernforordningen.

Forbrukerrådet har vurdert informasjonen som blir gitt til brukere av MyHeritage gjennom selskapets brukervilkår og personvernerklæring. I rapporten fremheves særlig dokumentenes lengde, språk og mangelfull informasjon om hva selskapet vil benytte DNA-opplysningene til som problematisk.

Informasjon og åpenhet

Klar og tydelig informasjon er en forutsetning for å kunne ta et informert valg om egne personopplysninger. Det er også bakgrunnen for at personvernforordningen har strenge krav til hvordan virksomheten skal gi brukerne kort og forståelig informasjon om hvordan de behandler personopplysninger. Mulige brudd på plikten til å behandle personopplysninger på en åpen måte, er alvorlig.

DNA-opplysninger er særlig sensitivt, ettersom det ikke bare røper noe om den som sender inn gentesten, men kan også ha konsekvenser for vedkommendes familie. Åpen informasjon som gir brukerne av slike tjenester en mulighet til å kunne vurdere personvernskonsekvensene av å benytte tjenesten er derfor svært viktig.

På bakgrunn av rapporten har Datatilsynet nå åpnet sak mot MyHeritage og vil gjennomgå informasjonen som gis brukerne av tjenesten.

Les mer på Forbrukerrådets sider