EU-kommisjonen med adekvansbeslutning for Storbritannia

EU-kommisjonen har vedtatt at Storbritannia har et godt nok beskyttelsesnivå for personopplysninger. Det betyr at man kan fortsette å overføre personopplysninger til Storbritannia uten ekstra forpliktelser, selv om Storbritannia ikke lenger er en del av EØS. Beslutningen er gyldig i fire år.

I utgangspunktet gjelder det strenge regler for overføring av personopplysninger ut av EØS. Her må man også forholde seg til Schrems II-dommen. Disse reglene gjelder imidlertid ikke der det foreligger en adekvansbeslutning. Med andre ord behøver man ikke å forholde seg til dette når man overfører personopplysninger til Storbritannia.

Noen begrensninger

I utgangspunktet gjelder adekvansbeslutningen frem til 27. juni 2025. Den kan forlenges ytterligere dersom vilkårene for det er oppfylt. Samtidig kan beslutningen også oppheves tidligere dersom Storbritannia senker beskyttelsesnivået for personopplysninger.

Storbritannia har varslet at de ønsker å utarbeide nye regler for behandling av personopplysninger. Det er knyttet usikkerhet til om dette vil senke beskyttelsesnivået. I så fall er det en risiko for at adekvansbeslutningen vil oppheves før 2025.

Den nye adekvansbeslutningen for Storbritannia gjelder ikke personopplysninger som overføres for formål knyttet til immigrasjonskontroll i Storbritannia.