Oppdatert veiledning om Schrems II fra EDPB

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har revidert veiledningen sin om overføring av personopplysninger til land utenfor EØS med nye anbefalinger og presiseringer.

Veiledningens grunnleggende tilnærming til Schrems II-dommen, er den samme som tidligere. Samtidig kommer veiledningen med enkelte nye anbefalinger og presiseringer. Den største endringen er at anbefalingene åpner opp for at man kan legge større vekt på dataimportørens praktiske erfaring med overvåkingslover, med noen forbehold.

Flere steder har EDPB utført mindre ordlydsendringer og nyanseringer, for eksempel når det gjelder pseudonymisering. EDPB har ment at pseudonymisering er et verktøy som særlig forskningsmiljøer skal kunne benytte seg av i praksis, og veiledningen må leses i lys av dette.

Bakgrunn

Den 16. juli 2020 kom EU-domstolen med den såkalte Schrems II-dommen. Dommen sier at det ikke er tilstrekkelig å bruke et gyldig overføringsgrunnlag, slik som EU-kommisjonens standardbestemmelser, for å overføre personopplysninger ut av EØS. Man må i tillegg sørge for at det høye beskyttelsesnivået vi har i EØS, vil opprettholdes i praksis. Dette har skapt store praktiske utfordringer, særlig for virksomheter som overfører personopplysninger til USA.

Les mer om overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

I november 2020 ga EDPB ut veiledning om Schrems II og hva denne dommen betyr for overføring av personopplysninger. Denne veiledningen har vært på offentlig høring, og EDPB har så revidert dem. Den reviderte veiledningen er nå offentlig, og finnes på EDPB sine nettsider (edpb.europa.eu)

Datatilsynet kommer tilbake med mer informasjon

Nå som de endelige anbefalingene fra EDPB foreligger, planlegger vi å utarbeide oppdatert veiledning om overføring av personopplysninger til tredjeland innen kort tid. I mellomtiden ber vi om at henvendelser om Schrems II rettes til veiledningstelefonen vår.